Dagmar Tlustošová vede kancelář a ubytovny, zajišťuje administrativu organizace, evidenci pošty, archiv. Má na starosti agendu ochranných zámek, nejrůznějších registrací, pověření a oprávnění pro činnost organizace. Zajišťuje práci se členy ČSOP, organizaci spolkových akcí. Dáša je dobrá duše našeho spolku už 25 let!

Kontakt:
telefon: 604 104 924
email: dasa@csop.cz