Všechny akce

Cesta za zlatem

akce

21.06.2014 (09:00)

Úkolem účastníků bude ujít předem zvolenou délku trasy, vyzkoušet si rýžování zlata a zodpovědět kvíz o živočiších řeky Blanice. Akce probíhá pod záštitou samotného permoníka Rudy z nedalekého zlatodolu Roudný.

Základní stanoviště je louka na začátku obce Kamberk směrem od Vlašimi.
GPS: 49°36'0.592"N, 14°50'0.861"E
mapa

Start a cíl pochodu i místo školy zlatokopů je na základním stanovišti v Kamberku. Na místě bude vyhrazen prostor pro parkování.

Délku pochodu lze zvolit ve třech variantách:

  • krátká - cca 3,5 km (Kamberk, Dolejší mlýn a zpět)
  • střední kolem 12 km (Kamberk, Dolejší mlýn, Otradovec, Roudný, Předbořice)
  • dlouhá kolem 23km (Kamberk, Dolejší mlýn, Otradovec, Roudný, Šlapánov, Odlochovice, Zvěstov, Libouň, Roudný, Předbořice)
Na trasách budou bezobslužná kontrolní stanoviště. Obě delší trasy vedou na NS Zlatodůl Roudný a částečně jí procházejí.

Účastníci obdrží na startu startovní kartu s mapou a popisem trasy a s kontrolními otázkami. K tomu dostanou speciální zlatý koláč na posilněnou. Všechny trasy procházejí Muzeem venkova v Kamberku.

Na základním stanovišti dále probíhá škola zlatokopů pod vedením zkušených borců z Českého klubu zlatokopů. Účastník si zde zapůjčí rýžovací pánev a lopatku. Úkolem účastníka je přerýžovat přidělené množství písku. Nalezené zlatinky si nalepí do pamětní kartičky s černým pozadím.

Účastníci dlouhé trasy rýžováním začínají (pro případ, že by cestou padli, zabloudili či záhadně zmizeli v hlubinách zlatodolu nebo v hospodě), ostatní rýžují až za odměnu na konci pochodu.

Na základním stanovišti bude mít návštěvník ještě třetí úkol – poznat živočichy žijících v řece Blanici, která je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura.

Po splnění všech úkolů účastník obdrží pamětní placku a diplom. Odnese si též kartičku se svými zlatinkami.

Start: 9 -11h

Startovné: 20 Kč, platí se na místě
1 startovné = 1 startovní karta, 1 koláč, 1x rýžování.

Přihlášky:

Své jméno a příjmení, telefon, e-mailovou adresu a zvolenou délku trasy nahlašte na adresu barbora.hozova@csop.cz

Nepřihlášeným předem nezaručujeme, že se na ně dostane startovní kartička, koláč, natož zlato. Počet účastníků není neomezený a potřebujeme vědět, kolik vás bude!

Jídlo:
Na místě nebude zajištěno žádné stravování, ale v Kamberku je hospoda, kde vás rádi uvítají. Další občerstvovny po cestě jsou v jednání.

Na místě není zajištěna lékařská pomoc. Účastníci se vydávají na cestu na vlastní nebezpečí.


Pořadatelé:
Český svaz ochránců přírody Vlašim
obec Kamberk
Český klub zlatokopů

             

Kontakt: Ing. Barbora Hozová
Kategorie: pochod
Projekt: Kraj blanických rytířů
Kraj blanických rytířů

akce