Všechny aktuality

Byl vyhlášen další ročník soutěže ke Dni Země

aktuality

20.03.2017

Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník ve spolupráci s ČSOP Vlašim pořádá letos další ročník tradiční soutěže k dubnovému Dni Země 2017. Soutěž, která má literární a výtvarnou část, je určena pro žáky a studenty základních a středních škol okresu Benešov.

Pro letošní dvacátý třetí ročník literární části a dvacátý šestý ročník výtvarné části soutěže organizátoři zvolili téma „Plody naší přírody“. Práce svých žáků mohou učitelé zasílat do 7. dubna 2017 do Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim, kde je v dubnu vyhodnotí odborná porota. Autoři nejlepších prací budou odměněni.

Soutěžní práce budete moci následně shlédnout v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim. Výstava bude zahájena v sobotu 22. dubna 2017 v rámci oslav Dne Země v Podblanickém ekocentru a potrvá do 21. května 2017. Cílem soutěže je propagace ochrany přírody na okrese Benešov a podpora uměleckého projevu dětí.

 

Bc. Ivana Křížová

AOPK ČR, RP Střední Čechy

Správa CHKO Blaník
Vlašimská 8
257 06 Louňovice pod Blaníkem
tel.: 317 852 654

blanik@nature.cz

 

Foto: Výstava prací ze soutěže ke Dni Země 2016 (Foto: Jana Havelková)

 

 

Autor: pořadatel
Kategorie: soutěž
Projekt: ------