Všechny aktuality

Klíčová témata ekologie a ochrany přírody nejen pro učitele

aktuality

20.07.2017

Seminář představí řadu praktických příkladů a námětů do výuky. Účastníci porozumí klíčovým tématům z ekologie a ochrany přírody. Vývoj vztahu člověk-příroda, ekosystémové služby, základy ekologie. Problémy životního prostředí a ochrany přírody se dotýkají každého z nás, a také jejich řešení je do jisté míry v našich rukou. Lze absovlovat v rámci specializačního studia i jako samostatný seminář. 

Bližší informace o seminářích ZDE, dotazy směřujte na e-mail jana.dufalova@csop.cz, tel. 739320698.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Autor: PhDr. Roman Andres
Kategorie: akce
Projekt: SFŽP