Všechny aktuality

Publikace Voda a krajina byla pokřtěna vodou ze Želivky

aktuality

11.01.2018

Kniha VODA A KRAJINA je úchvatným souborem textů o vodním živlu. Kolektiv odborníků soustředěných kolem Václava Cílka se detailně věnuje konkrétním místům v Čechách, zejména středních. Kniha především akcentuje současný trend, tedy snahu navrátit koryta řek k co nejpřirozenějšímu toku či je upravovat s nejvyšší citlivostí.

Vedoucí autorského kolektivu Václav Cílek, známý geolog, klimatolog a popularizátor vědy připomněl, co je hlavním poselstvím: voda dochází. Proto velmi podstatným úkolem týkajícím se vodního živlu je, aby se předešlo suchu, protože voda opravdu je a hlavně bude čím dál víc tekutým zlatem.  Její nedostatek pociťují nejen různé oblasti ve světě, ale problému už čelí i některé středočeské regiony. A ač v posledních letech roční průměr srážek spíš mírně roste, vody je nedostatek. Dlouhodobě chybí souvislejší sněhová nadílka i závlaha v podobě takzvaných zahradnických dešťů. Proto bylo podle Cílka důležité publikaci také doplnit o návody, jakými opatřeními lze v krajině vodu zadržovat a s vynaložením malých nákladů pomáhat bránit suchu i vzniku povodní.

V rámci akce proběhla také komentovaná prohlídka hráze vodní nádrže Švihov, během které se přítomným novinářům věnoval generální ředitel Povodí Vltavy, RNDr. Petr Kubala. Ten pochválil spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Vlašim a s lektory návštěvnického střediska Vodní dům, které stojí doslova pár metrů od vodní nádrže.

Vedoucí Vodního domu Tereza Ptáčková k tomu dodala: „Čerstvě pokřtěnou knížku Voda a krajina se můžou naši návštěvníci nově zakoupit v obchůdku na recepci Vodního domu, otevřeno máme od úterý do neděle od 9:00 do 16:00.“

Touto slavostní akcí zároveň Vodní dům završil projekt Dofinancování Vodního domu, v rámci kterého Středočeský kraj podpořil doplnění exponátů i technologické úpravy areálu dotací ve výši 2 milionů korun.

foto Nina Havlová, Naše voda

Autor: Mgr. Kateřina Zemanová, DiS.
Kategorie: proběhlo
Projekt: Středočeský kraj
Středočeský kraj