Všechny aktuality

Ekologická olympiáda je za námi

aktuality

24.09.2018

Studenti z dvanácti středních škol Středočeského kraje se 21. až 22. září 2018 sjeli do Vlašimi, aby se zúčastnili 24. ročníku středočeského kola Ekologické olympiády. V tříčlenných týmech se zde utkali ve dvou praktických a dvou teoretických úlohách, ve kterých měli za úkol zapojit nejen svou paměť, ale také logické uvažovaní, prezentační dovednosti a praktickou zručnost. Titul vítězů získalo družstvo Gymnázia Jana Palacha Mělník ve složení Karolina Helemiková, Šárka Lísková a Filip Havlák, které získalo 268,5 bodů ze 400 možných.

Druhé místo obsadili studenti z Gymnázia Kladno a třetí místo patřilo Gymnáziu Joachima Barranda Beroun. Krajským koordinátorem kola ve Středočeském kraji je Český svaz ochránců přírody Vlašim a tradičním pořadatelem soutěže na celonárodní úrovni je Český svaz ochránců přírody. Vítězné družstvo bude Středočeský kraj reprezentovat v celonárodním kole, které proběhne v červnu 2019.

Smyslem ekologické olympiády není pouze soutěž pro soutěž, ale zejména prohloubení motivace studentů k ochraně životního prostředí a podpora jejich vzájemného seznámení a sdílení zkušeností, společných zájmů a zážitků. Ústředním motivem letošního kola byl „Management v ochraně přírody“. Studenti na toto téma zpracovávali dvě praktické úlohy. Jejich prvním úkolem bylo na základě vlastního terénního průzkumu navrhnout opatření pro zlepšení či zachování v dobrém stavu evropsky významné lokality Vlašimská Blanice Ve druhé praktické úloze družstva odstraňovala náletové dřeviny ve vymezené lokalitě v zámeckém parku Vlašim, čímž přispívala k prosvětlení lokalit a vytváření vhodných stanovišť pro osídlení páchníkem hnědým.

Generálním partnerem soutěže je společnost NET4GAS, dalším partnerem soutěže je AOPK ČR – Správa CHKO Blaník a Středočeský kraj. Partnery soutěže jsou Lesy ČR a.s., MŠMT a benešovské knihkupectví Daniela.

Autor: Jiří Pavelka
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: Středočeský kraj
Středočeský kraj