Organizační struktura

Členská schůze

je nejvyšším orgánem ZO ČSOP Vlašim.

Aktuální počet řádných členů: 236


Výbor ČSOP Vlašim

Ing. Pavel Pešout (předseda)
Mgr. Radovan Cáder (místopředseda),
Ing. Karel Kříž (jednatel)
Ing. Marek Lempochner (hospodář)
Mgr. Kateřina Červenková,
Ing. Pavel Jakubův,
Ing. Mgr. Martin Klaudys,
Ing. Miloš Krejčíř
Jiří Nosek ml.,
Jiří Pavelka
Lenka Röschelová

Revizní komise ČSOP Vlašim

Václav Broukal (předseda RK),
Ing. Beáta Kremlová,
Leoš Kučera

Zaměstnanci a dobrovolníci ČSOP Vlašim - Kontakty