Členství

Aktuální informace pro členy

Pokud se Vám líbí naše činnost a máte chuť se aktivně či pasivně zapojit do ochrany přírody a krajiny nejen na Podblanicku, staňte se členy naší organizace. Podpoříte-li ochranu přírody jakýmkoli způsobem (třeba i svým členstvím v ČSOP), dáte najevo, že nejste k přírodě lhostejní.


Co tím získáte?

- šanci aktivně ovlivňovat stav naší přírody a krajiny
- dobrý pocit, že podporujete organizaci, za kterou je vidět kus konkrétní práce
- pravidelné zasílání vlastivědného časopisu Pod Blaníkem, celostátního časopisu Krása našeho domova a dalších informací
- možnost využívat slevy v programu Zelená karta
- zúčastňovat se zajímavých výletů a exkurzí


Členské příspěvky

  • výdělečně činný - 300,- Kč / rok
  • nevýdělečně činný (děti, studenti, nezaměstnaní, důchodci, …) - 100,- Kč /rok
  • důchodci nad 70 let - 50,- Kč /rok
  • rodinné členství - 350,- Kč / rok


Máte-li o členství zájem, vyplňte tuto přihlášku a zašlete ji poštou na naši adresu (platnost přihlášky je podmíněna Vaším podpisem).
Obratem Vám pošleme bližší informace.

=> přihláška

=> přihláška k rodinnému členství

Více informací o dalších možnostech spolupráce naleznete na stránkách Ústřední výkonné rady ČSOP v Praze www.csop.cz v položce nabízíme - možnost aktivně se zapojit.