Klub přátel Podblanické galerie

Klub přátel PG vznikl roku 2006 zároveň s otevření Podblanické galerie ČSOP Vlašim. Je tu zřejmá návaznost na Klub přátel výtvarného umění, jehož pobočka byla ve Vlašimi založena v roce 1974, ústředí pracovalo v Praze a řídilo činnost poboček v celé republice. Vlašimská patřila sice k nejmenším, ale také k těm nejaktivnějším. Činnost zanikla počátkem 90. let minulého století.
            V roce 2006 byl realizován velký kulturní projekt zasahující celé Podblanicko. Po náročné rekonstrukci celé Vlašimské brány (za podpory EU a Města Vlašim) vznikla Podblanická galerie s cílem shromažďovat díla výtvarníků, profesionálů i amatérů, kteří měli a mají vztah k našemu městu - regionu. Vznik inicioval malíř Mgr. Stanislav Příhoda, který v objektu měl 25 let svůj ateliér. Ke vzniku pomohl i Český svaz ochránců přírody Vlašim, který se stal zřizovatelem PG.
            V roce 2006 byl založen i Klub přátel PG a navázal tak na kulturní činnost bývalého Klubu přátel výtvarného umění. Zakládajícími členy byli Vladimír Motyčka, Vladimír Bezdička, Josef Moudrý, Jiří Hostek a Stanislav Příhoda. Postupem doby se okruh zájemců o klubovou činnost zvyšoval, v současné době je evidováno 25 členů. Jako klubovna je využíván ateliér v I. poschodí brány, za cíle byly stanoveny:

- spolupráce se zřizovatelem ČSOP Vlašim
- získávání uměleckých artefaktů pro vystavení v galerii
- získávání dokumentace o výtvarnících Podblanicka
- pořádání různých kulturních a výtvarných akcí pro členy, město Vlašim i Podblanicko
- zavést kroniku PG na výstavních listech formátu A2
- založit tradici setkávání v bráně pod názvem „Hodinka v ateliéru“
- každoročně se podílet na akci „Podblanický plenér“ s organizací výstavy v parku
- pořádat pro členy klubu zájezdy po výtvarných památkách Podblanicka

Z největších akcí organizovaných KPPG či jeho spoluúčastí:
- již zmiňované besedy „Hodinka v ateliéru“
- každoroční výstavy v parku ve Dnech evropského dědictví - Podblanický plenér
- velká výstava „Recese a výtvarné umění“ - za účasti výtvarníků i občanů regionu
- výstavy „Ženy ve výtvarném umění“ a „Fotografové Podblanicka“
- kulturní akce „Příhoda a jeho hosté“
- zájezdy : Mladá Vožice, Zdislavice, Rataje, Nechyba u Dol.Kralovic, Martinice, Pavlovice, Takonín, Trhový Štěpánov
 
Členství v klubu
Členové mají vstup do prostor Podblanické galerie zdarma, ročně platí příspěvek 150,- Kč, zdarma dostávají časopis „Pod Blaníkem“. Pravidelné schůzky (první středa v měsíci) jsou organizovány od měsíce května s prázdninovou přestávkou, pokračují v září, zakončeny jsou v prosinci Vánočním setkáním.
 
PŘIHLÁŠKY do KPPG - v podblanikém ekocentru ČSOP Vlašim u D. Tlustošové (tel.: 317 845 169, e-mail: ).
Kontakt: Mgr. Stanislav Příhoda - standa.prihoda@volny.cz
 Při ČSOP Vlašim byl v roce 2006 založen Klub přátel Podblanické galerie. Pro členy je zajišťován zajímavý výtvarný program (besedy, shromažďování dokumentace, výstavy, občasník).


Činnost v roce 2012

Z klubové činnosti: