Časopis Pod Blaníkem

Zájmovou oblastí vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem je Benešovsko, Vlašimsko, Voticko, Český Merán a Dolní Posázaví. První číslo vyšlo v roce 1921 a po padesátileté odmlce bylo roku 1997 jeho vydávání obnoveno. Vydávají ho společně Český svaz ochránců přírody Vlašim a Muzeum Podblanicka ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Blaník. Vydávání řídí dvanáctičlenná redakční rada, která se schází čtvrtletně.

Administraci a předplatné časopisu zajišťuje Dagmar Tlustošová (dasa@csop.cz). Starší čísla je možno zakoupit v e-shopu.

Distribuce je zajištěna prostřednictvím dvanácti prodejních míst (Benešov, Kamberk, Kondrac, Louňovice pod Blaníkem, Načeradce, Sázava, Vlašim a Zvěstov). Časopis se zdarma distribuuje členům ČSOP Vlašim a Klubu přátel Podblanické galerie, sponzorům, městům a obcím a dalším veřejným institucím na Podblanicku (muzea, školy, knihovny apod.).

Ročně vycházejí čtyři čísla s příspěvky o přírodě, krajině, životním prostředí, historii, kultuře i současném dění na Podblanicku, v příloze jsou zveřejňovány příspěvky ze starších čísel Pod Blaníkem, upozornění na aktuálně vydanou literaturu se vztahem k našemu regionu, dále regionální pověsti, povídky, vyprávění a poezie, drobné zprávy a sdělení a přehled akcí pořádaných vydavateli. Vše je bohatě doplněno doprovodnými fotografiemi a ilustracemi.

Formát B5, černobílá obálka, rozsah 24 až 33 řádných stran a 16 až 24 stran přílohy, náklad 800 ks, cena 20 Kč, ISSN 1213-1040, evidenční číslo MK ČR E 10738.

Časopis Pod Blaníkem v Bibliotéce

S přehledem kapitol a vyhledáváním.


Časopis Pod Blaníkem ke stažení (pdf):


Ročník 2014

1/2014
2/2014
3/2014
4/2014

Ročník 2013

4/2013

3/2013

2/2013

1/2013


Ročník 2012

4/2012

3/2012

2/2012

1/2012


Ročník 2011

4/2011

3/2011

2/2011

1/2011


Ročník 2010

4/2010

3/2010


2/2010


1/2010