Kupsova skála

Kupsova skála

Mapka a fotky lokality na Panoramio.com

Na Kupsově skále (nedaleko Nesperské lhoty u Vlašimi) se nachází přírodě blízký les obklopený kulturním lesem. Na ploše 0,5 hektaru je zde zachován fragment přírodě blízké doubravy s bohatým bylinným podrostem. Kupsova skála je také starý selský lom, kde si místní obyvatelé lámali kámen pro své domy. Lom byl po ukončení činnosti ponechán osudu a plocha byla lesnicky využita.

V stromovém patře roste dub letní a borovice lesní. Z bylin zde najdeme na jaře žlutě kvetoucí prvosenku jarní, jaterník podléšku s květy fialovými a opět žlutě kvetoucí "hluchavku" pitulník žlutý. Trávy zastupuje strdívka nicí elegantního vzhledu s převislými klásky a lipnice hajní. Velmi nenápadnou bylinou je bažanka vytrvalá, která má kvítky drobné, zelené barvy.

Vzácností na Kupsově skále je keř lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Pěstuje se v zahradách, ale ve volné přírodě je stále vzácnější. Rozkvétá časně zjara (únor - březen) před vyrašením listů růžově fialovými trubkovitými květy v postranních svazečcích. Květy příjemně voní a lákají motýly. Lýkovec je velmi jedovatý, zejména červené plody !!!!!

V roce 2005 se podařilo 2 pozemky na Kupsově skále vykoupit do majetku ČSOP. Na výkup byly použity prostředky získané v celostátní sbírce "Místo pro přírodu". Pozemkový spolek nyní o pozemky pečuje tak, aby byl vytvořeny dobré podmínky pro růst a obnovu populace lýkovce do dalších let. Z Kupsovy skály je postupně odstraňován nevhodně vysazený smrk, hospodaření v lese je celkově přizpůsobeno ochraně lýkovce.

bažanka

Bažanka.

jaterník podléška

Jaterník podléška.

lýkovec

Lýkovec.

pitulník žlutý

Pitulník žlutý.Informační tabule.