Mapování rostlin na skalách v údolí Vltavy

Garant

Jiří Malíček

Představení projektu

V roce 2012 započal výzkum úpatí skal na Vltavě pod hrází Orlické údolní nádrže na tzv. Zduchovických skalách a skončil v rozsáhlém meandru v osadě Zvírotice. Celkem bylo studováno pět lokalit. Spodní partie skal byly mapovány v období od června do srpna za použití nafukovacího člunu. Tím bylo možné dostat se na místa, která jsou jinak zcela nepřístupná.

                   Zduchovické skály                                               Zvírotice


Výzkum přinesl množství cenných nálezů. Celkem zde bylo zaznamenáno 38 druhů cévnatých rostlin z Červeného seznamu (Tab. 1), z toho pět druhů chráněných zákonem. V rámci lišejníků je 15 taxonů uvedených na Červeném seznamu (Tab. 2).

Tabulka 1: Seznam zjištěných cévnatých rostlin z Červeného seznamu.Tabulka 2: Seznam zjištěných lišwjníků z Červeného seznamu.

Z regionálně floristického hlediska patří mezi nejvýznamnější nálezy řebříček panonský (Achillea pannonica), mochna Lindackerova (Potentilla cf. lindackeri), rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum) a jetel červenavý (Trifolium rubens). Potvrzena byla i jedna ze dvou současných původních lokalit kyvoru lékařského (Ceterach officinarum) v ČR. Mezi lišejníky bylo objeveno hned několik druhů, které byly v posledním půl století od nás jen ojediněle uváděny a všeobecně se jedná o vzácně se vyskytující nebo částečně přehlížené taxony. K takovým patří např. Cladonia peziziformis, Hyperphyscia adglutinata, Peltula euploca a Physcia tribacia.

Společenstva na bázích skal se zvláště v případě lišejníků nápadně odlišují od vegetaci při horních hranách skal. Prakticky v těchto místech chybí kontinentálně laděné druhy, které mnohdy dominují na skalních stepích v horních partiích.

Více informací naleznete ve výročních zprávách ZDE.

  Jetel červenavý (Trifolium rubens)          Kyvor lékařský (Ceterach officinarum)Mapa lokalit