Ohrožené druhy dřevin

Realizátor

Ing. Karel Kříž

Představení programu

Program Ohrožené druhy dřevin je zaměřen na záchranu stromů, keřů a polokeřů původních na území České republiky. Hlavním cílem je zachování všech ohrožených druhů dřevin a stabilizace jejich populací. Jedná se o celosvazový program ČSOP, který zajišťuje a řídí základní organizace ČSOP Vlašim. Na jeho přípravě a naplňování se podílejí nejen členové Českého svazu ochránců přírody, ale i členové dalších nevládních organizací, pracovníci statní správy ochrany přírody (odborů životního prostředí, chráněných krajinných oblastí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR) a Lesů ČR.

Záchrana ohrožených druhů dřevin je jednou z činností, kterou se členové Českého svazu ochránců přírody zabývají už od jeho vzniku v roce 1979. Tehdy se zaměřovali především na záchranu tisů v Beskydech a jilmů v Novohradských horách. Za dobu existence programu bylo podpořeno více než sto projektů. Většinou probíhají několik let a zahrnuji následující kroky:

Mapování lokalit výskytu: zjišťuje se současný stav populace a její ohrožení. Na základě jeho výsledků je možné stanovit další postup při záchraně druhu. Záchranné pěstování: slouží k posílení stávajících populací nebo založení nových. Metody jsou různé a vycházejí především z ověřených postupů a zkušeností jednotlivých realizátorů.

Výsadby: navazují na pěstování, kdy jsou vypěstované sazenice vysazeny na místo určení a probíhá péče o ně. U druhů, u nichž hrozí vyhubení, nebo v případě nezastavitelného zániku lokality může výjimečně dojít i k založení klonového archivu. Klony mohou být následně použity k návratu druhu do přírody. Hlavním smyslem je zachování co největší genetické proměnlivosti.


Výsadba tisů v Beskydech.

Výsadba tisů v Beskydech.

Konkrétní informace o projektu naleznete ve výroční zprávě ZDE.