PP Na Ostrově u Nemíže

Přírodní památka Na ostrově

Mapka a fotky lokality na Panoramio.com

Přírodní památka "Na Ostrově" se nachází nedaleko obce Nemíž v malebném údolí v blízkosti řeky Blanice. Předmětem ochrany je zde populace jalovce obecného (Juniperus comunnis). Tento jehličnatý keř zde porůstá v počtu několika desítek jedinců kamenitou stráň. Na jalovec jsou vázány vzácné druhy hub a hmyzu, pro které je zdejší místo jedním z mála lokalit výskytu v ČR.

Místo má zajímavou historii. Stráň byla původně obecní pastvinou. Kozy spásaly většinu zeleně a nedovolovaly vyrůst stromům a keřům, s výjimkou jalovce. Po upuštění od pastvy byla stráň zalesněna borovicí. Jalovce však byly zastíněny a jejich zdravotní stav se zhoršoval. Pozemkový spolek má území pronajato a provádí zde již řadu let zásahy dle plánu péče směřující k prosvětlení lesního porostu.

Pozemkový spolek zpracoval pro přírodní památku plán péče s detailním rozborem území a návrhem opatření. Na základě plánu péče byla od roku 2006 v území obnovena pastva smíšeným stádem ovcí a koz.