Rašeliniště Na pramenech

Rašeliniště "Na pramenech"

Mapka a fotky lokality na Panoramio.com

Mokřadní lokalita "Na pramenech" se nachází nedaleko městečka Načeradec. Jedná se o rašelinnou louku skrytou hluboko v lesním porostu. Díky vysoké hladině podzemní vody zde vzniklo rašeliniště s výskytem zvláště chráněné rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). Tato drobná květina patří mezi masožravé rostliny.

Nedostatek dusíku v rašelinné půdě si kompenzuje živinami ze hmyzu, který se zachytí na lepkavých kapkách na listech. PSPPP má s vlastníky uzavřenu dohodu o obhospodařování, díky které může sekat rašelinnou louku a provádět asanační zásahy pro zajištění populace rosnatky.

V roce 2005 se podařilo vykoupit část rašeliniště z prostředků Sbírky Místo pro přírodu. Tím je zajištěna dlouhodobá péče o lokalitu a zachování cenných přírodních hodnot. Pro lokalitu byl zpracován plán péče s uvedením hlavních zásahů a opatření do budoucna. Jedním z již realizovaných opatření je vybudování tůní pro obojživelníky.

=> Plán péče. (pdf)

Mezi mechovými polštáři se drží voda

Mezi mechovými polštáři se drží voda.

Rašelinná louka

Rašelinná louka.

Rosnatka okrouhlolistá

Rosnatka okrouhlolistá.

Informacni tabule.

Informační tabule.