Záchrana kuřičky Smejkalovy

Realizátor

Ing. Mgr. Martin Klaudys, Mgr. Hana Pánková, Ing. Karel Kříž

Představení projektu

Kuřička Smejkalova je endemická rostlina, která se na celém světě vyskytuje pouze na dvou místech na Podblanicku. Na jaře byl na lokalitě "Hrnčíře" dokončen úklid po prosvětlovací probírce borovic, která by měla zajistit dostatek světla pro růst kuřičky na této lokalitě. V průběhu roku pak probíhala jednání s obcí Kamberk jako vlastníkem a Krajským úřadem Středočeského kraje ohledně zajištění smluvní ochrany v rámci systému Evropsky významných lokalit. Jak na lokalitě "Hrnčíře" tak na lokalitě "Dolnokralovické hadce" probíhal v průběhu roku monitoring zaměřený na ochranu před poškozováním, zakládáním černých skládek atp.


Konkrétní informace o programu naleznete ve výroční zprávě ZDE.

Kuřička Smejkalova.

Kuřička Smejkalova.

foto: M. Klaudys