Historie hornictví na Podblanicku (2012)

172,00 Kč

 Na Podblanicku se pouze s výjimkou bývalého zlatodolu Roudný nenachází žádné významné ložisko nerostných surovin. Přesto v minulých obdobích panovala na Podblanicku čilá hornická činnost, která měla významný vliv na osidlování zdejší krajiny a život jejích obyvatel.

Předkládaná publikace si klade za cíl populární formou obeznámit čtenáře s touto problematikou a vzbudit zájem o ochranu zachovalých důlních pamětihodností na Podblanicku. Kniha vyšla jako 18. samostatná příloha časopisu Pod Blaníkem.

Vydání publikace podpořili Středočeský kraj a Nadace LANDEK Ostrava.

Více o knize najdete zde:

http://www.csopvlasim.cz/tiskovka.php?id=903


Přidat do košíku:

  • Kód: 105-121


Tento produkt byl přidán dne Pátek 30. listopad 2012.