Poutní místa Podblanicka (2010)

187,00 Kč

Autor v publikaci představuje známá i mnohdy opomíjená či zcela zaniklá poutní místa na Podblanicku. Rozsáhlejší povídání věnuje Blaníkům, ostatní místa mají prostor odpovídající významu lokality, větší důraz tedy klade ještě Hrádku a Sázavě. Popisy posvátných míst jsou doprovázeny poutními písněmi, pokud existují a jsou k dispozici. Kniha, která zaujme svojí bohatostí na fotografie a obrázky poutních míst, staveb či světců, je členěna do těchto kapitol: Několik slov na cestu, Blaníky, Divišov, Hrádek u Vlašimi, Soupis hrádeckých poutnch písní a modliteb, Kostelík na Kladrubské hůře, Loretánská kaple na Komorním Hrádku a Vranov, Millesimovská Panna Maria aneb Z Pravonína do Vilémova, Miličínská Kalvárie, Mladovožická křížová cesta, Načeradecká křížová cesta s připomenutí dalších podblanických, ale zvláště moderních českých Via crucis, Nesvačily, Pyšelská loretánská kaple, Sázava svatého Prokopa, Vlašimská Loreta, Větrov u Votic, Votice – milostný obraz Madony, Votický Boží hrob, Želiv, Závěr, Poznámka a s ní poděkování, Přehled uváděných poutních míst, Výběrový jmenný rejstřík, Seznam použitých zkratek, krácených slov a značek a Barevná příloha. Publikaci, kterou společně vydaly Český svaz ochránců přírody Vlašim a Muzeum Podblanicka, vyšla jako 16. samostatná příloha časopisu Pod Blaníkem. Vydání podpořily Město Vlašim, Ministerstvo kultury ČR a Středočeský kraj. Formát B5, plnobarevná publikace, vázaná v pevných deskách, 177 černobílých a 15 barevných stran, 123 černobílých a 38 barevných fotografií, obrázků a pérovek. ISBN: 978-80-86327-83-9, 978-80-86452-26-5.


Přidat do košíku:

  • Kód: 105-048


Tento produkt byl přidán dne Úterý 01. březen 2011.