Správní řízení

Vyjádření - kácení lip Český Šternberk

10.10.2016

Vyjádření ke správnímu řízení č.j.: 296/9/16
 
Žádáme, aby předložené žádosti o kácení dvou lip nebylo vyhověno. Předmětné stromy nepředstavují zásadní překážku hospodářského využití pozemku. Vzhledem k velikosti a stavu stromů není výsadba deseti mladých stromů adekvátní náhradou. 

[ Český Šternberk ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Vyjádření - kácení dubů Vlašim

10.10.2016

Vyjádřeníke správnímu řízení č.j.: ZIP/25323/16-4432/2016Svo

Po místníobhlídce je zřejmé, že všechny tři předmětné duby jsou vitální, v dobrém zdravotním stavu. Netrpí nadměrným prosycháním větví a nevykazují známky chorob, které by mohly k prosychánívést. Sporadickývýskyt jednotlivých usychajících větví odspodu je fyziologickým projevem stromu a nepředstavuje závažné riziko. Doporučujeme stromy sledovat a pokud se vyskytne suchá větev, tuto odstranit.
 

[ Vlašim ] [ Kácení stromů (Vlašim) ]
 

Vyjádření - kácení jasanů Neveklov

10.10.2016

Vyjádření ke správnímu řízení č.j.: 01498/2016/ŽP
 
Na základě obhlídky na místě dne 22.9.2016 se vyjadřujeme ke správnímu řízení č.  01498/2016/ŽP k pokácení 2 ks jasanu následovně:
 
Západně umístěný jasan vykazuje námky napadení nekrózou jasanu (odumírání koncových větví). Strom nepředstavuje bezprostřední ohrožení, choroba v této fázi neohrožuje stabilitu kmene a kosterních větví. Doporučujeme ořez suchých větví a další sledování stromu. V závislosti na počasí může choroba ustoupit, v případě dalšího postupu choroby (odumírání dalších větví a vytváření shluků preventivních výhonů – vlků) je možné strom porazit.
 
Východně umístěný jasan nebylo možné plně posoudit vzhledem k jeho zásadnímu poškození ořezáním, které je neslučitelné s další životností stromu. Kořenový systém z jižní strany vykazuje poškození. Z důvodu tohoto poškození souhlasíme s pokácením stromu v době vegetačního klidu a při dodržení všech zákonných podmínek včetně termínů správního řízení. Poškození kořenového systému není natolik akutní, aby představovalo
 

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Rozhodnutí - kácení jasany Neveklov

10.10.2016

Rozhodnutí MÚ Neveklov o kácení na pozemcích ppč. 1598/3 v k.ú Zádolí u Neveklova je ke stažení zde.

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Rozhodnutí - kácení bříz a smrků, Čerčany

14.09.2016

Rozhodnutí OÚ Čerčany o kácení na pozemcích ppč. 1442/14 a 1433/20 v k.ú. Čerčany je ke stažení zde.

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení bříz a smrků, Čerčany

26.08.2016

Vyjádření ke správnímu řízení č.j.: PO/ 9 /2016/Strom
 
Po ohledání situace na místě se vyjadřujeme ke kácení uvedených dřevin následovně:
 
Nesouhlasíme s kácením bříz č. 1 – 6 směrem od řeky dle zákresu v žádosti. Jedná se o zdravé vitální stromy bez známek chorob nebo prosychání, které svoje okolí nijak neohrožují.
 
U břízy č. 6 – dvoják – doporučujeme preventivně zajistit kmeny proti pádu dynamickou lanovou vazbou v koruně.
 
Ke kácení uvedených smrků se nevyjadřujeme.
 

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Rozhodnutí: manipulační řád rybníka Strašík

26.08.2016

Rozhodnutí MÚ Votice týkající se manipulačního řádu rybníka Strašík ke stažení:

zde.

[ Zvěstov ] [ VKP, obnovy rybníků ]
 

Rozhodnutí: manipulační řád rybník Roháč

26.08.2016

Rozhodnutí MÚ Votice o manipulačním řádu rybníka Roháč ke stažení
zde.

[ Jankov ] [ VKP, obnovy rybníků ]
 

Manipulační řád rybníka Strašík

29.07.2016

Přihláška ke správnímu řízení č.j.: 19704/2016/ŽP-Bu
 
Přihlašujeme se ke správnímu řízení č.j.: 19704/2016/ŽP-Bu ze dne 19.7.2016 ve věci schválení manipulačně-provozního řádu rybníku Strašík.

Vyjádření: S vydáním povolení souhlasíme za podmínky, že manipulačně-provozní řád bude obsahovat následující ustanovení: V období mezi 15.3. a 30.8. každého roku je zakázáno vypuštění rybníka z důvodu zachování podmínek pro rozmnožování obojživelníků. Rybník bude vypouštěn jen na nezbytně nutnou dobu tak, aby nedocházelo k vymrzání dna pro zachování populace škeble rybničné.
 

[ Louňovice pod Blaníkem ] [ VKP, obnovy rybníků ]
 

Kácení lípy Lštění

26.07.2016

Přihláška ke správnímu řízení č.j.: 196/2016
 
Přihlašujeme se ke správnímu řízení č.j.: 196/2016 ve věci kácení 1 ks lípy v k.ú. Lštění.
 
Vyjádření: Po ohledání na místě souhlasíme s pokácením lípy. Místo pokáceného stromu je třeba nařídit náhradní výsadbu 1 ks lípy.

[ Lštění ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>