Správní řízení

Prozatím bez kauzy

17.03.2011

Prozatím bez kauzy

[ Čakov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Prozatím bez kauzy

17.03.2011

Prozatím bez kauzy

[ Ctiboř ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Prozatím bez kauzy

17.03.2011

Prozatím bez kauzy

[ Bukovany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Prozatím bez kauzy

17.03.2011

Prozatím bez kauzy

[ Borovnice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Prozatím bez kauzy

17.03.2011

Prozatím bez kauzy

[ Blažejovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Prozatím bez kauzy

17.03.2011

Prozatím bez kauzy

[ Bílkovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Prozatím bez kauzy

17.03.2011

Prozatím bez kauzy

[ Bernartice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 6 ks buků, 3 ks habrů a 1 ks dubu v k.ú. Vlkovec

16.03.2011

Dne 7.3.2011 obdržel Obecní úřad Chocerady žádost od firmy OJGAR s.r.o., Křížová 1018/6, Praha 5 Smíchov, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v rozsahu 3 habry a 3 buky na pozemku parc.č. 109/5 a 1 ks dubu, 3 ks buku na pozemku parc.č. 218/4, vše v k.ú. Vlkovec. Dne 14.3.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení:

[ Vlkovec ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks javoru

16.03.2011

Dne 1.3.2011 obdržel Obecní úřad Pravonín žádost od Obce Pravonín, se sídlem Pravonín 156 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (1 ks javoru) v k.ú. Pravonín. Dne 1.3.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením 1 ks javoru nesouhlasíme. Tento strom je ještě v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene a v místě větvení není viditelná žádná prasklina. Doporučujeme pouze ošetření koruny v podobě odstranění suchých větví. Doporučujeme též odlehčení koruny zejména na části, která se naklání nad nemovitost. Strom je možné po těchto zásazích dále sledovat a v případě rapidního zhoršení zdravotního stavu opět zahájit správní řízení. Rozhodnutí obecního úřadu Pravonín Obecní úřad v Pravoníně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst.1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, na základě provedeného správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k žádosti Obce Pravonín, sídlem Pravonín 156, 257 09, č.j.:228, ze dne 1.3.2011 nepovoluje Obci Pravonín, sídlem Pravonín 156, 257 09 kácení dřevin rostoucích mimo les dle §8, odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v rozsahu: 1 ks javor na pozemku parc.č. 1084/1, v k.ú. Pravonín.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 5ks modřínu, 1 ks břízy, 1 ks smrku

16.03.2011

4/2011
Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem obdržel žádost pana Petra Cvrčka o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (5 ks modřínů, 1 ks břízy, 1 ks smrku) na pozemku p.č. 611/1 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem. Dne 25.2.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: Souhlasíme s pokácením 5 ks modřínu a 1 ks smrku na pozemku parc.č. 611/1 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem. Nesouhlasíme s pokácením 1 ks břízy na pozemku parc.č. 611/1 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem.Tento strom je v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene a v místě větvení není viditelná žádná prasklina. Rozhodnutí úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem povoluje pokácení 4 ks modřínu a 1 ks smrku na západní straně pozemku. Nepovoluje pokácení 1 ks modřínu na severní straně pozemku a 1 ks břízy z důvodu dobrého zdravotního stavu stromů.

[ Louňovice pod Blaníkem ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>