Správní řízení

Kácení 4 ks javorů

4.03.2011

Městský úřad Trhový Štěpánov obdržel žádost od pana Františka Vošického, bytem Dubějovice 10, 257 63 Trhový Štěpánov o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. (PK) 22/2 v k.ú. Sedmpány. Dne 21.2.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení:

[ Trhový Štěpánov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jedle, 2 ks olše

4.03.2011

KAC-2/2011/ST
Dne 26.1.2011 obdržel Obecní úřad Struhařov žádost od paní Marie Skalákové, Myslíč 13, 256 01 Benešov o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p.č. st. 17 a 34 v k.ú. Myslíč. Dne 25.2.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením dřeviny rostoucí mimo les a to 1 ks jedle v k.ú. Myslíč souhlasíme bez dalších podmínek. S pokácením 2 ks olše v kat. území Myslíč nesouhlasíme. Tyto stromy jsou ještě v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene a v místě větvení není viditelná žádná prasklina. Doporučujeme pouze ošetření koruny v podobě odstranění suchých větví.

[ Struhařov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení jírovcové aleje

4.03.2011

Dne 21.2.2011 obdržel Městský úřad v Pyšelích žádost od p. Lucie Zaradičkové, bytem Pyšely Čtyřkolská 334 o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 887/1 v k.ú. Pyšely. Dne 21.2.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: Souhlasíme s pokácením dřevin rostoucích mimo les (jírovců) označenými na katastrální mapce následujícími čísly: 3, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 27, 29, 30, 56, 59, 63, 66, 67, 70. Nesouhlasíme s pokácením všech ostatních jírovců zakreslených v katastrální mapce. Doporučujeme u nich odstranění suchých větví. Časem, až se budou i tyto stromy postupně blížit stádiu rozpadu (zároveň bude postupně odrůstat provedená náhradní výsadba), je možné opět zahájit správní řízení ohledně kácení dřevin rostoucích mimo les. Na pozemku parc.č. 887/1 v k.ú. Pyšely bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 20 ks jírovců (dle projektu) o min. výšce 150 cm nebo o min. šířce kmínku 4-6 cm, které dorůstají výšky minimálně 15 m. Nebudou tedy vysazeny žádné zakrslé kultivary listnatých stromů. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Pyšely ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení jírovcové aleje

4.03.2011

Dne 21.2.2011 obdržel Městský úřad v Pyšelích žádost Města Pyšely, se sídlem Náměstí T.G.Masaryka č.4 o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 1233 v k.ú. Pyšely. Dne 21.2.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: Souhlasíme s pokácením dřevin rostoucích mimo les (jírovců) označenými na katastrální mapce následujícími čísly: 3, 12, 16, 17, 32, 42, 61, 65, 69, 81, 102, 101, 100, 98, 95, 94, 93, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 84, 71, 77, 78. Nesouhlasíme s pokácením všech ostatních jírovců a dalších stromů zakreslených v katastrální mapce. Doporučujeme u nich odstranění suchých větví. Časem, až se budou i tyto stromy postupně blížit stádiu rozpadu (zároveň bude postupně odrůstat provedená náhradní výsadba), je možné opět zahájit správní řízení ohledně kácení dřevin rostoucích mimo les. Na pozemku parc.č. 1233 v k.ú. Pyšely bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 30 ks jírovců (dle projektu) o min. výšce 150 cm nebo o min. šířce kmínku 4-6 cm, které dorůstají výšky minimálně 15 m. Nebudou tedy vysazeny žádné zakrslé kultivary listnatých stromů. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Pyšely ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>