Správní řízení

Rozhodnutí - kácení 5 ks lip k.ú. Líšno

11.03.2016

MÚ Bystřice vydal 7.3.2016 souhlasné stanovisko ke kácení 5 ks lip v k.ú. Líšno, ppč. 845/1.

Vyhověl v něm stanovisku ČSOP Vlašim, které podmínilo souhlas s kácením náhradní výsadbou 5 ks lip v min. výšce 150 cm tak, aby byla zachována alej, s následnou péčí po dobu 5 let.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks olší v k.ú. Chářovice

11.03.2016

OÚ chářovice vydal 4.3. povolení ke kácení 2 ks olší na k.ú. Chářovice, ppč. 2680/2 s podmínkou náhradní výsadby na pozemku ve vlastnictví žadatele v k.ú. Chářovice.

V rozhodnutí zohlednil OÚ stanovisko ČSOP Vlašim a odmítl vydat povolení ke skácení 1 ks olše na rozhraní pozemků 2680/1  a 2680/2. Jedná se o starou olši v dobrém zdravotbním stavu, jejíž kácení není pro rekonstrukci vodní nádrže nutné.

[ Chářovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k. ú. Drachkov

21.01.2016

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Městský úřad Bystřice, obdržel dne 14.12.2015 žádost Jany Satránové ve věci povolení kácení stromu rostoucího mimo les, a to:
1 ks lípy (s obvodem kmene 180 cm) na pozemku parc. č. 119 k. ú. Drachkov

Důvod žádosti:

Kořeny stromu narušují kamenné zdivo sklepa na pozemku.


Městský úřad Bystřice jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst. 1, písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny oznamuje podle § 47, odst. 1, zákona č, 500/2004 Sb., o správním řízení, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k. ú. Neveklov

21.01.2016

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad v Neveklově obdržel dne 14. ledna 2016 žádost Města Neveklov, nám. Jana Heřmana 80. p. Neveklov, ve věci povolení pokáceni 1 ks stromu (lípa o obvodu kmene cca 420cm) na pozemku p. č. 999/2 v k.ú. Neveklov.
Městský úřad, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle §76, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

oznamuje

podle § 47 zák č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Současně v této věci vypisuje ústní jednání a obhlídku místa k projednání žádosti na den 9. února 2016 (úterý) v 9:30
se srazem účastníků na místě samém (za Neveklovem na křižovatce směr Spolí a Živohošť)

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit dle § 36, odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, do doby vydání rozhodnutí v této věci. Na pozdější podání nebude přihlédnuto.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácení 1 ks lípy souhlasíme za podmínky náhradní výsadby v počtu 2 kusů domácích listnatých dřevin.

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks topolu v k. ú. Neveklov

21.01.2016

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad v Neveklově obdržel dne 15.ledna 2016 žádost Jiřího Svatka ve věci povolení pokácení 1ks stromu (topol o obvodu kmene 250 cm) na pozemku p. č. 998/24 v k. ú. Neveklov.
Městský úřad, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle §76, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

oznamuje

podle § 47 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Současně v této věci vypisuje ústní jednání a obhlídku místa k projednání žádosti na den 9. února 2016 (úterý) v 10:00
se srazem účastníků na místě samém (na křižovatce silnice 105 a 114 směr Stranný)

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit dle § 36, odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, do doby vydání rozhodnutí v této věci.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S kácení 1 ks topulu souhlasíme za podmínky náhradní výsadby jednoho kusu domácí listnaté dřeviny.

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 17 ks topolů v k. ú. Neveklov

21.01.2016

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad v Neveklově obdržel dne 14. ledna 2016 žádost Města Neveklov, nám. Jana Heřmana 80, p. Neveklov, ve věci povolení pokáceni 17 ks stromů (topoly o obvodu kmene 190-210cm) na pozemcích p, č. 1004/11, 984/7, 1285/16 v k.ú. Neveklov.
Městský úřad, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle §76, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

oznamuje

podle § 47 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. č. 114192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Současně v této věci vypisuje ústní jednání a obhlídku místa k projednání žádosti na den 9. února 2016 (úterý) v 9:00.
se srazem účastníků na místě samém (za posledním domem v Neveklově - směr Živohošť, Spolí)

Účastníci řízeni mohou své námitky a připomínky uplatnit dle § 36, odst. 1 zák. č. 50012004 Sb., o správním řízení, do doby vydáni rozhodnuti v této věci.

Vyjádření ČSOP Benešov:

S pokácení souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 17 ks domácích listnatých dřevin.

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu v k. ú. Olbramovice u Votic

13.01.2016

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích
mimo les a nařízení ústního jednání s místním šetřením

Obecní Úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1. písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v planém znění, oznamuje, že na základě žádostí:
Obec Olbramovice, Olbramovice 158, 259 01 Votice
ve věci: povolení kácení 1 ks jasanu na pozemku pč.30/3 v k.ů. Olbramovice u Votic

bylo zahájeno správní řízeni
dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád,


Obecní úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1. písm. a) zákona č. 114/1992 Sb„ o ochraně přírody a krajiny v platném znění

nařizuje ústní jednání
ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
spojené s místním šetřením
dne 13. ledna 2016 v 10
:00 hodin
v kanceláři starosty obceVyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením jasanu nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu.

[ Olbramovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks bříz v k. ú. Olbramovice

13.01.2016

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucí mimo les a nařízení ústního jednání s místním šetřením

Obecní úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platnem znění, oznamuje, že na základě žádosti:
Dvořák Miroslav, Olbramovice 125, 259 01Votice
ve věci:
povolení kácení 2 ks bříz na pozemku pč.1512/30 v k.ú. Olbramovice u Votic
bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Obecní úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

nařizuje ústní jednání
ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád.
spojené s místním šetřením
dne 13. ledna 2016 v 10,30 hodin
v kanceláři starosty obce


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením souhlasíme.

[ Olbramovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k. ú. Předbořice

11.12.2015

Oznánámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání a místním šetřením

Obecní úřad Kamberk jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody  dle § 75, odst.1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti: Obec Kamberk, sídlem Kamberk 71 ve věci ošetření 4 kslip a pokácení 1 ks lípy na parc.č. 2767/1 k. ú. Předbořice.
Obecní úřad Kamberk jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

nařizuje ústní jednání
ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

spojené s místním šetřením
dne 10.12.2015 v 10:00
se srazem účastníků na obením úřadě v Kamberku
 

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy souhlasíme. Strom je velmi vykloněn, má patrné narušení kmene, v kmeni je dutina. Strom svými kořeny narušuje přilehlou komunikaci. Za pokácený strom požadujeme náhradní výsadbu v počtu 1 ks domácí listnaté dřeviny, o kterou bude pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Kamberk ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>