Vedoucí Střediska EVVO a ředitelka národního geoparku Kraj blanických rytířů.

Na starosti má  finanční a personální řízení střediska, koordinuje průřezové projekty EVVO. Ještě raději se věnuje interpretaci místního dědictví, zejména tvorbě naučných stezek a expozic.

Aktivity: Geopark, EVVO, interpretace, naučné stezky, Kraj blanických rytířů

Kontakt:
katka.cervenkova(@)csop.cz