Vedoucí pracovník na projektech, zajišťuje sadební materiál, střih a řez stromů a keřů, údržbu záhonů a výsadbu zeleně.

Kontakt
telefon: 777 800 459