Účetní podklady potřebné pro práci svých kolegů chystá ekonomka. Pro nastupující zaměstnance připravuje pracovní smlouvy a vše potřebné v oblasti personalistiky. Komunikuje s úřady práce, s finančními úřady, zpracovává pro ně vyúčtování a veškerá přiznání. Odběratelům vystavuje faktury za provedené služby, zajišťuje kontakt s bankou. Řeší s kolegy nastavení účetního programu. Koordinuje práce na inventurách. Společně s vedoucími projektů má na starost finanční vyúčtování jednotlivých akcí. Při účetní uzávěrce spolupracuje s auditorem. Při své práci se snaží být přesná a pečlivá.

Klíčová slova: účetní podklady, personalistika, úřad práce, finanční úřad, přiznání, vyúčtování, vystavené faktury, banka, účetní program, inventury, auditor

Kontakt:
604 104 924
hanka.krejcirova(@)csop.cz