Všechny aktuality

Kriticky ohrožený tesařík broskvoňový dostal v kaňonu Vltavy novou šanci na přežití

aktuality

3.07.2019

Na výslunných stráních nad Slapskou a Štěchovickou přehradou realizuje Český svaz ochránců přírody Vlašim projekt na záchranu ohrožených brouků a motýlů. Jedním  ze vzácných druhů, který toho okamžitě využil a začal obnovená stanoviště obsazovat, je kriticky ohrožený tesařík broskvoňový. Krásný brouk, jenž v naší republice téměř vymizel, má tak novou šanci, že nevymře.

Ačkoli byl tesařík broskvoňový dřív rozšířen po celém našem území, dnes se vyskytuje už jen sporadicky na několika málo lokalitách. Jednou z posledních oblastí jeho výskytu je kaňon Vltavy. Světlé listnaté lesy, kde se dříve páslo nebo pařeziny, kde lidé brali klest a dřevo rychle zarůstají. A
s tím mizí z krajiny i brouci a motýli, vázaní právě na osluněná místa. Dříve poměrně hojní roháči či tesaříci obrovští jsou tak čím dál více vzácní, stejně jako desítky dalších druhů brouků či motýlů.
Aby z krajiny nevymizeli úplně, rozhodl se Český svaz ochránců přírody Vlašim zrealizovat projekt na jejich záchranu. V oblasti Slapské a Štěchovické přehrady vytipoval místa vhodná pro život těchto druhů, vázaných na světlé listnaté lesy a díky vstřícnosti vlastníků zde na podzim započal s realizací.
Postupně během čtyř let bude na stráních nad přehradami vytvořeno deset lokalit, vhodných pro vzácné druhy teplomilného hmyzu. Projekt je vlastně jednoduchý. Jen se vrací k tradičním formám hospodaření našich předků, které zde probíhaly ještě po druhé světové válce - pařezení, kroužkování stromů a vysekávání letniny. Kroužkování je dříve běžný, ale dnes pozapomenutý způsob hospodaření v lese. Při něm se z listnatého stromu odstraní kůra a lýko v kroužku o výšceasi dvaceti centimetrů. Kmen zůstává  stát a postupně usychá. Dříve se využíval (zejména v souvislosti s pastvou) s praktických důvodů – když strom uschnul, snadněji ho bylo možno odnést
z prudkých strání domů. Dnes byl tento způsob „znovuobjeven“ a začlenil se v mnoha státech Evropy mezi moderní ochranářské, ale i lesnické postupy.

Obnovené plochy světlého lesa se zvýšeným množstvím odumřelého dřeva významně rozšíří plochustávajícího biotopu chráněných druhů brouků v kaňonu Vltavy jako je třeba výše zmíněný roháč či tesařík broskvoňový. Jeho nález na dvou nově vytvořených lokalitách je důkazem toho, že zásahy
fungují.


Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., entomolog a spoluautor červeného seznamu bezobratlých říká: „Tesařík broskvoňový je v České republice na pokraji vyhubení. Tento druh je znám jen ze tří míst v ČR. Podél břehu Vltavy od Křepenic po Štěchovice půjde s největší pravděpodobností o naši nejsilnější populaci. Vyskytuje se na skalních výchozech, kde je vázaný na teplomilnou doubravu, zakrslé prosvětlené lesní porosty s dominancí dubu
zimního nebo dubu šípáku. To, co uskutečňuje Český svaz ochránců přírody Vlašim na vltavských stráních, je prakticky jediná možnost jak zabránit vyhubení druhů jako je např. zmíněný tesařík broskvoňový“.


Zájemci se mohou s projektem seznámit na webu motyli.csopvlasim.cz a na informačních tabulích přímo na lokalitách. Ochránci plánují také vycházky pro místní obyvatele a turisty.


Karel Kříž, jednatel ČSOP Vlašim, karel.kriz@csop.cz, 777 800 458


Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí a Středočeským krajem.

 

 

 Pohled na řídké listnaté lesy na stráních na Vltavou v první polovině 20. století. Tato místa jsou v současnosti většinou zarostlá a životní prostor vzácných druhů hmyzu vázaných na světlý řídký les se tak zúžil na promile původní rozlohy.

 

V současné době jsou vlivem absence hospodaření vltavské stráně zarostlé hustým lesním porostem, který znemožňuje dlouhodobé přežití vzácných druhů hmyzu vázaných na světlý řídký les.

Autor: Ing. Karel Kříž
Kategorie: Tip na výlet
Projekt: ------