/ Český svaz ochránců přírody Vlašim

O nás

   Organizační údaje/ Poslání a aktivity/ Výroční zprávy ke stažení

Český svaz ochránců přírody Vlašim, je občanské sdružení založené v roce 1990. Našim posláním je ochrana přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku a péče o něj. V centru města Vlašimi jsme zřídili Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, které je naším sídlem a zároveň centrem našich aktivit.
 

 

 

Organizační údaje

Název: ZO ČSOP Vlašim

IČ: 185 95 677
DIČ: CZ185 95 677


Číslo účtu: 322 147 339/0800

Sídlo: Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

 

Kontakty na jednotlivé pracovníky

 

 • ČSOP Vlašim je základní organizací Českého svazu ochránců přírody, která byla ve Vlašimi založena 25. září 1990.
 • ČSOP Vlašim je regionálním centrem ČSOP pro střední Čechy.
 • ČSOP Vlašim je členem Sítě ekologických poraden ČR (STEP), členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim je akreditovaným ekocentrem ČSOP.
 • ČSOP Vlašim zřizuje Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka, který je akreditovaný Radou Národního pozemkového spolku.
 • ČSOP Vlašim zřizuje Stanici pro handicapované živočichy, která je začleněna do Národní sítě stanic.
 • ČSOP Vlašim je zakládajícím členem o. p. s. Český  Merán, zakládajícím členem občanského sdružení Podblanické infocentrum, zakládajícím členem občanského sdružení Greenways Praha Vídeň.

 

 

Poslání a aktivity

 

Základním posláním Českého svazu ochránců přírody Vlašim je ochrana přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku a péče o něj.

Toho chceme dosáhnout zejména:

1. Informováním a poradenstvím veřejnosti,
2. environmentální výchovou a osvětou dětí, profesních skupin, veřejnosti,
3. mimoškolní celoroční prací s dětmi,
4. zapojováním místních obyvatel do našich aktivit,
5. spoluprací s vlastníky a hospodáři, spoluprací s dalšími institucemi a organizacemi,
6. účastí v procesech posuzování a rozhodování o zásazích v krajině,
7. zajišťováním přímé péče o vybrané lokality a objekty,
8. realizací programů k záchraně vybraných ohrožených druhů organismů a biotopů,
9. péčí o jednotlivá vinou člověka handicapovaná zvířata s cílem jejich návratu do přírody, jelikož každý život má svou cenu.

V některých svých aktivitách Český svaz ochránců přírody Vlašim působí v širší oblasti než je Podblanicko.

Výroční zprávy

 •     2005 (soubor pdf, 2,6 MB)
 •     2006 (soubor pdf, 3 MB)
 •     2007 (soubor pdf, 4,5 MB)
 •     2008 (soubor pdf, 4,8 MB)
 •     2009 (soubor pdf, 10,5 MB)
 •     2010 (soubor pdf, 5,3 MB)
 •     2011 (soubor pdf, 4,8 MB)
 •     2012 (soubor pdf, 7,6 MB)
 •     2013 (soubor pdf, 7,7 MB)
 •     2014 (soubor pdf, 3,6 MB)
 •     2015 (soubor pdf, 4,9 MB)
 •     2016 (soubor pdf, 12,4 MB)
 •     2017 (soubor pdf, 7,9 MB)
 •     2018 (soubor pdf, 16,1 MB)
 •     2019 (soubor pdf, 9,2 MB)

nahoru