/ Český svaz ochránců přírody Vlašim

Publikace

Mnohonožky

  Autoři:
  Pavel KOCOUREK
  Karel TAJOVSKÝ
  Petr DOLEJŠ

  Ilustrace Pavel KOCOUREK

 

 

 

 

Publikace je populárně-vědecká příručka, určená širší veřejnosti a ochráncům přírody, ale i dětem je první takovou komplexní příručkou vycházející v Česku. Pomůže při určování živočichů a přibližuje málo známé zkušenosti z jejich způsobu života. Přehled všech 77 druhů mnohonožek v současné době známých z území České republiky doplněn jejich barevnými vyobrazeními, kresbami důležitých určovacích znaků a rovněž údaji o jejich ekologii a rozšíření. Publikace obsahuje rovněž určovací klíč českých mnohonožek.

Objednat Mnohonožky

 

Další publikace

V této sekci najdete regionální vlastivědnou a přírodovědnou literaturu o Podblanicku, průvodce, literaturu pro pedagogy s tématikou životního prostředí a environmentální výchovy, určovací klíče, metodické materiály, CD, DVD, plakáty, hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto, domino), omalovánky a další.
Ekopedagogické