/ Český svaz ochránců přírody Vlašim

Ochrana přírody a krajiny


Ochrana přírody a krajiny je hlavním posláním ČSOP Vlašim a její realizaci můžeme rozdělit do třech hlavních oblastí.

Jednou z nich je péče o zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy s cílem jejich vyléčení a navrácení zpět do volné přírody, o které se stará Záchranná stanice pro živočichy.

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka se zabývá ochranou přírodního a kulturního dědictví Podblanicka ve spolupráci s vlastníky  pozemků, které jsou významné z hlediska ochrany přírody nebo dále zajišťováním vlastnických či jiných věcných práv k těmto pozemkům nebo stavbám.

Ochrana jednotlivých druhů organizmů, péče o vzácné biotopy a udržení druhové rozmanitosti je prováděna především prostřednictvím Programů druhové ochrany.

Publikace věnované ochraně přírody a krajiny naleznete v našem e-shopu.