/ Český svaz ochránců přírody Vlašim

Programy druhové ochrany


Druhovou ochranou se naše organizace zabývá již od svého založení v roce 1990, a to hlavně v rámci Národního programu ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody. V rámci tohoto národního programu jsou každoročně vypisována výběrová řízení, v rámci nichž mohou organizace zabývající se praktickou ochranou přírody a krajiny realizovat opatření jako jsou výzkumy, praktická opatření k zachování druhů či osvětová činnost podporují předmět programu. Ústředí ČSOP každoročně vypisuje výběrová řízení do dvou desítek programů, z nichž pro tři - Ohrožené druhy dřevin, Vážky a Mihulovci a ryby garantujeme odborné vedení v rámci celé České republiky. O těchto a dalších programech a projektech, které ČSOP Vlašim realizuje, je možné se dočíst jak na těchto stránkách, tak i ve výročních zprávách organizace.

Programy, které ČSOP Vlašim koordinuje:

1. Ohrožené druhy dřevin
2. Krajové odrůdy ovocných dřevin
3. Záchrana kuřičky Smejkalovy
4. Houby
5. Vážky
6. Ryby a mihulovci
7. Ochrana obojživelníků při jarním tahu
8. Ptáci zemědělské krajiny
9. Netopýři
10. Budky
11.Mapováni rostlin na skalách v údolí Vltavy