Podzim je tu a spolu s chladnými dny nastal čas pořádně roztopit kamna či kotel. Ať už doma topíme dřevem nebo uhlím, často přikládáme i další věci – od novinového papíru po rozřezaná stará prkna. Věděli jste ale, že pálením některých materiálů se uvolňují do ovzduší látky, které mohou ohrozit naše zdraví? Ne? Tak koukněte na následující seznam, který vám napoví, čemu se při topení vyhnout. Seznam se bude hodit nejen těm, kteří se o své domácí teplo starají sami, ale i těm, kteří si jen tak rádi udělají venku ohýnek.

Co do kamen nepatří (i když to často dobře hoří)

  1. Plasty a nápojové kartony. Z plastů i nápojových kartonů se při hoření uvolňují toxické látky. Namátkou jmenujme styren, dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy. Pokud přicházíme do styku s takovými látkami v ovzduší, zdravotní následky mohou mít i podobu poruch hormonálního či nervového systému – nebo rakoviny. Takže plasty a nápojové kartony raději do tříděného odpadu.
  2. Starý nábytek, dřevotříska či natřená prkna. Tady je problém barva a další chemikálie použité k ošetření dřeva. Kromě dioxinů se hořením může uvolňovat i vysoce toxický formaldehyd.
  3. Barevné časopisy. Zase ta barva. Ta tiskařská obsahuje především těžké kovy. Papíru se nemusíte bát moc, pár kousků na podpal tolik škody nenadělá, ale větší množství raději hoďte do kontejneru na papír. Papír se velmi dobře recykluje a recyklací ušetříme nejen dřevo, ale i vodu a energii.
  4. Zbytky z kuchyně a zahrady. Tohle všechno patří na kompost nebo do bioodpadu. Třeba takové listí bychom sice neházeli do kamen, ale i při pálení na zahradě vzniká množství nebezpečných emisí (oxid uhelnatý, dráždivé částice či karcinogeny).
  5. Nebezpečné odpady. Pálit baterie asi nikoho nenapadne, ale do kamen bychom neměli přikládat ani staré barvy, laky nebo léky. Ty patří do sběrného dvora – či do lékárny.
  6. Pneumatiky. Při spalování pneumatik opět vzniká plejáda škodlivých emisí (karcinogeny benzen a styren, oxid siřičitý, oxidy kovů) s negativními účinky na naše zdraví.
  7. Nekvalitní uhlí. Jeho spalováním dochází k produkci oxidu siřičitého, který má nejen neblahý vliv na přírodu, ale i na lidské zdraví (poškození dýchacích cest).