Načítám…
Naše poslání2021-06-04T14:27:46+02:00
Hlavní aktivity
Rozhodovací orgány
Dokumenty

Své poslání naplňujeme zejména těmito aktivitami

 1. informováním a poradenstvím veřejnosti,
 2. environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou dětí, profesních skupin, veřejnosti,
 3. mimoškolní celoroční prací s dětmi,
 4. zapojováním místních obyvatel do našich aktivit,
 5. spoluprací s vlastníky a hospodáři, spoluprací s dalšími institucemi a organizacemi,
 6. účastí v procesech posuzování a rozhodování o zásazích v krajině,
 7. zajišťováním přímé péče o vybrané lokality a objekty,
 8. realizací programů k záchraně vybraných ohrožených druhů organismů a biotopů,
 9. péčí o jednotlivá vinou člověka hendikepovaná zvířata s cílem jejich návratu do přírody, jelikož každý život má svou cenu.

V některých svých aktivitách Český svaz ochránců přírody Vlašim působí v širší oblasti než je Podblanicko.

ČSOP Vlašim je….

 • základní organizací Českého svazu ochránců přírody, která byla ve Vlašimi založena 25. září 1990.
 • regionálním centrem ČSOP pro střední Čechy.
 • členem Sítě ekologických poraden ČR (STEP), členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim je akreditovaným ekocentrem ČSOP.
 • zřizovatelem Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka, který je akreditovaný Radou Národního pozemkového spolku.
 • zřizovatelem Stanice pro handicapované živočichy, která je začleněna do Národní sítě stanic.
 • Zřizovatelem paraZOO, která je akreditovanou zoologickou zahradou
 • Zřizovatelem návštěvnického střediska Vodní dům
 • Zřizovatelem návštěvnického střediska Dům přírody Blaníku
 • krajským střediskem EVVO Středočeského kraje
 • koordinátorem národního geoparku Kraj blanických rytířů
 • koordinátorem značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt ®
 • zakládajícím členem o. p. s. Český  Merán, zakládajícím členem občanského sdružení Podblanické infocentrum, zakládajícím členem občanského sdružení Greenways Praha Vídeň.
 • členem Asociace geoparků ČR

Naše rozhodovací orgány

Členská schůze

je nejvyšším orgánem ZO ČSOP Vlašim.

Aktuální počet řádných členů: 236

Výbor ČSOP Vlašim

Mgr. Kateřina Červenková (předsedkyně)
Mgr. Radovan Cáder (místopředseda),
Ing. Karel Kříž (jednatel)
Ing. Marek Lempochner (hospodář)
Ing. Miloš Krejčíř (člen),
Lenka Röschelová (členka),
Jakub Vrňák (člen),
Ing. Bc. Pavel Jakubův (člen),
Jiří Nosek (člen),
Jiří Pavelka (člen),
Ing. Mgr. Martin Klaudys,

Čestný předseda
Ing. Pavel Pešout

Revizní komise ČSOP Vlašim

Bc. Libor Petrášek (předseda RK),
Ing. Beáta Kremlová (členka),
Václav Broukal (člen)


Přejít nahoru