Načítám…
Naše poslání2022-10-06T11:31:20+02:00

NAŠE POSLÁNÍ
Posláním ČSOP Vlašim je ochrana přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku a péče o něj.

NAŠE VIZE PRO PODBLANICKO
Naší vizí je Podblanicko jako vzorový region pro soužití přírody a lidí.
Sníme o Podblanicku, které je pohostinné pro lidi, živočichy i rostliny. Zvířata i rostliny v něm nacházejí dostatek různorodých stanovišť, mezi kterými dokáží úspěšně migrovat a rozmnožovat se. Krajina Podblanicka odolává klimatické změně, protože je pestrá a lidé v ní udržitelně hospodaří.

Krajina Podblanicka si udržuje své historické kulturní dědictví, na které jsou místní hrdí a návštěvníci je dovedou ocenit.

Podblanicko živí své obyvatele, od “vidlí k vidličce” je u nás blízko. Žít na Podblanicku znamená znát jeho přírodní a kulturní hodnoty a brát na ně ohled, podílet se svou energií a umem na šetrném rozvoji regionu.

Města a vesnice na Podblanicku jsou harmonickou součástí krajiny, fungují tak, aby co nejméně zatěžovala své prostředí. Život v nich je příjemný a bezpečný pro všechny jejich obyvatele a to nejen lidské.

VIZE PRO ČSOP VLAŠIM ANEB KDE CHCEME BÝT V ROCE 2030

1. SVOJÍ PRÁCI SI UŽÍVÁME
Jádro našeho týmu je stabilní, tvoří ho zkušení a kvalifikovaní lidé se srdcem pro naše poslání a organizaci.
Ve své práci jsme spokojení, protože v ní smysluplně uplatňujeme své dovednosti a nadání, máme dobré vztahy s kolegy a férovou odměnu, máme pravidelně obnovované a udržované vybavení a prostory.

2. VĚŘÍME TOMU, CO DĚLÁME
Naši zaměstnanci rozumí poslání a základním principům fungování naší neziskové organizace. Jsme hrdí na svou organizaci. Umíme požádat o dar na naši práci, stejně jako sami dovedeme darovat svůj čas i peníze na dobrou věc.

3. PRACUJEME NA SOBĚ
Každý se u nás může rozvíjet a smysluplně uplatnit svůj talent. Efektivně využíváme a rozvíjíme dovednosti, schopnosti a znalosti našich lidí. Jsme hrdí na to, že se dlouhodobě držíme na špici oboru a stojíme si za kvalitou své práce. ČSOP Vlašim je v mnoha ohledech značka kvality. Proto „nespíme na vavřínech“, ale pořád se učíme. Výsledky své práce aktivně šíříme v oboru a tak zvětšujeme její dopad a pomáháme ostatním.

4. SPOLU DOKÁŽEME MNOHONÁSOBNĚ VÍC
Naše síla a výhoda je v synergii. I když pracujeme v dílčích týmech a každý umí něco jiného, máme společné cíle. Propojují nás průřezové činnosti a projekty, dovedeme zdatně komunikovat napříč organizační strukturou. Vnitřní organizační procesy jsou srozumitelné, jednoduché a efektivní, takže nás příliš nezatěžují.

5. JSME PŘITAŽLIVÁ ORGANIZACE
O naší práci se mluví a píše, lidé ji považují za důležitou a prospěšnou.
Máme dobré vztahy se samosprávou, hospodáři, firmami a dalšími organizacemi, což nám umožňuje usměrňovat dění na Podblanicku.
Stále rozšiřujeme okruh našich soukromých dárců.
Staří členové zůstávají, noví přicházejí a každý si u nás najde, jak se zapojit.
ČSOP Vlašim přitahuje členy, zaměstnance, klienty, příznivce i dárce – máme kolem sebe rostoucí komunitu podobně smýšlejících lidí.

6. VYDRŽÍME I V HORŠÍCH ČASECH
Postupně si vytváříme finanční rezervu na jeden rok dopředu, takže dokážeme překlenout dočasné výpadky hlavních zdrojů. Naši lidé mají díky tomu jistotu stálého zaměstnání.

Své poslání naplňujeme zejména těmito aktivitami

 1. informováním a poradenstvím veřejnosti,
 2. environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou dětí, profesních skupin, veřejnosti,
 3. mimoškolní celoroční prací s dětmi,
 4. zapojováním místních obyvatel do našich aktivit,
 5. spoluprací s vlastníky a hospodáři, spoluprací s dalšími institucemi a organizacemi,
 6. účastí v procesech posuzování a rozhodování o zásazích v krajině,
 7. zajišťováním přímé péče o vybrané lokality a objekty,
 8. realizací programů k záchraně vybraných ohrožených druhů organismů a biotopů,
 9. péčí o jednotlivá vinou člověka hendikepovaná zvířata s cílem jejich návratu do přírody, jelikož každý život má svou cenu.

V některých svých aktivitách Český svaz ochránců přírody Vlašim působí v širší oblasti než je Podblanicko.

ČSOP Vlašim je….

 • základní organizací Českého svazu ochránců přírody, která byla ve Vlašimi založena 25. září 1990.
 • regionálním centrem ČSOP pro střední Čechy.
 • členem Sítě ekologických poraden ČR (STEP), členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim je akreditovaným ekocentrem ČSOP.
 • zřizovatelem Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka, který je akreditovaný Radou Národního pozemkového spolku.
 • zřizovatelem Stanice pro handicapované živočichy, která je začleněna do Národní sítě stanic.
 • Zřizovatelem paraZOO, která je akreditovanou zoologickou zahradou
 • Zřizovatelem návštěvnického střediska Vodní dům
 • Zřizovatelem návštěvnického střediska Dům přírody Blaníku
 • krajským střediskem EVVO Středočeského kraje
 • koordinátorem národního geoparku Kraj blanických rytířů
 • koordinátorem značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt ®
 • zakládajícím členem o. p. s. Český  Merán, zakládajícím členem občanského sdružení Podblanické infocentrum, zakládajícím členem občanského sdružení Greenways Praha Vídeň.
 • členem Asociace geoparků ČR

Naše rozhodovací orgány

Členská schůze

je nejvyšším orgánem ZO ČSOP Vlašim.

Aktuální počet řádných členů: 236

Výbor ČSOP Vlašim

Mgr. Kateřina Červenková (předsedkyně)
Mgr. Radovan Cáder (místopředseda),
Ing. Karel Kříž (jednatel)
Ing. Marek Lempochner (hospodář)
Ing. Miloš Krejčíř (člen),
Lenka Röschelová (členka),
Jakub Vrňák (člen),
Ing. Bc. Pavel Jakubův (člen),
Jiří Nosek (člen),
Jiří Pavelka (člen),
Ing. Mgr. Martin Klaudys,

Čestný předseda
Ing. Pavel Pešout

Revizní komise ČSOP Vlašim

Bc. Libor Petrášek (předseda RK),
Ing. Beáta Kremlová (členka),
Václav Broukal (člen)


Přejít nahoru