Časopis Pod Blaníkem

Časopis Pod Blaníkem2023-05-04T14:16:35+02:00

Zájmovou oblastí vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem je Benešovsko, Vlašimsko, Voticko, Český Merán a Dolní Posázaví. První číslo vyšlo v roce 1921 a po padesátileté odmlce bylo roku 1997 jeho vydávání obnoveno. Vydávají ho společně Český svaz ochránců přírody Vlašim a Muzeum Podblanicka ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, regionálním pracovištěm Střední Čechy – Správou CHKO Blaník. Vydávání řídí desetičlenná redakční rada, která se schází čtvrtletně.

Administraci a předplatné časopisu zajišťuje Kristina Procházková (vlasim@csop.cz). Starší čísla je možno zakoupit v e-shopu.

Distribuce je zajištěna prostřednictvím devíti prodejních míst (Benešov, Louňovice pod Blaníkem, Načeradec, Sázava, Vlašim, Votice a Zvěstov). Časopis se zdarma distribuuje členům ČSOP Vlašim, členům Vlastivědného klubu P.A.N. Vlasáka Vlašim a Klubu přátel Podblanické galerie, sponzorům, městům a obcím a dalším veřejným institucím na Podblanicku (muzea, školy, knihovny apod.).

Ročně vycházejí čtyři čísla s příspěvky o přírodě, krajině, životním prostředí, historii, kultuře i současném dění na Podblanicku, v příloze jsou zveřejňovány příspěvky ze starších čísel Pod Blaníkem, upozornění na aktuálně vydanou literaturu se vztahem k našemu regionu, dále regionální pověsti, povídky, vyprávění a poezie, drobné zprávy a sdělení. Vše je bohatě doplněno doprovodnými fotografiemi a ilustracemi.

Formát B5, barevná obálka, rozsah 24 až 33 řádných barevných stran a 16 až 24 černobílých stran přílohy, náklad 650 ks, cena 59 Kč vč. DPH, ISSN 1213-1040, evidenční číslo MK ČR E 10738.

Knihovna časopisu Pod Blaníkem

Přejít nahoru