Lidé2021-07-23T10:06:54+02:00

Vyhledat podle jména nebo klíčového slova…


    

Hlavní kancelář a provoz

Kancelář

Ekonomika

Správa majetku

Středisko záchranná stanice pro zvířata

Úsek paraZOO

Úsek záchranná stanice pro zvířata

Středisko péče o zeleň

Ing. Miroslav Jandák

Vedoucí střediska
miroslav.jandak@csop.cz
602665414

Ing. Miroslav Jandák

Dohlíží na chod a ekonomiku střediska, zajišťuje zakázky, odborné konzultace a poradenství v oblasti zeleně, řídí projekty a administrativu s nimi spojenou.

Ing. Pavlína Čepková

Projektová manažerka, rozpočtářka
pavlina.cepkova@csop.cz
736500757

Ing. Pavlína Čepková

Zpracovává projekty včetně inventarizace zeleně, tvorby rozpočtů, vyřizování dotací a veřejných zakázek a věnuje se administrativnim pracím.

Úsek Správa městské zeleně ve Vlašimi a údržba chráněných území

Jakub Vrňák

Vedoucí pracovník, správce městské zeleně
jakub.vrnak@csop.cz
777703456

Jakub Vrňák

Je vedoucím pracovníkem na projektech, spravuje městskou zeleň ve Vlašimi, zajišťuje zde odborné konzultace a poradenství , administrativu.

František Krejčí

Mechanik, obsluha strojů a zařízení
602665412

František Krejčí

Zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a zařízení, řidič nákladního automobilu.

David Tomaštík

Terénní pracovník

David Tomaštík

Participuje na zhotovení zakázek, údržbě a výsadbě zeleně a dalším.

Úsek realizace projektů

Bc. Hana Zajíčková

Vedoucí pracovník
777800459

Bc. Hana Zajíčková

Vedoucí pracovník na projektech, zajišťuje sadební materiál, střih a řez stromů a keřů, údržbu záhonů a výsadbu zeleně.

Radka Čičáková

Terénní pracovník

Radka Čičáková

Podílí se na zhotovení zakázek, údržbě záhonů a výsadbě zeleně.

Albína Lovašová

Albína Lovašová

Je součástí týmu pro zhotovení zakázek, údržbu záhonů a výsadbu zeleně.

Erika Grundzová

Terénní pracovník

Erika Grundzová

Pracuje na realizaci zakázek, údržbě záhonů, střihu a řezu stromů a keřů, výsadbě zeleně a další.

Jana Krejčí, DiS.

Terénní pracovník

Jana Krejčí, DiS.

Spolupracuje s dalšími terénními pracovníky na zhotovení zakázek, údržbě záhonů a výsadba zeleně.

Aleš Jenčík

Terénní pracovník

Aleš Jenčík

Společně s dalšími kolegy se podílí na realizaci zakázek, údržbě a výsadbě zeleně a kromě toho obsluhuje křovinořez a motorovou pilu.

Martin Janče

Terénní pracovník

Martin Janče

Podílí se na zhotovení zakázek, výsadbě zeleně, pracuje s křovinořezem a motorovou pilou, čímž přispívá k údržbě zeleně.

Pavel Kladiva

Terénní pracovník

Pavel Kladiva

Je součástí týmu pro realizaci různých zakázek. Jeho práce zahrnuje obsluhu křovinořezu a motorové pily, a také údržbu a výsadbu zeleně.

Robert Tkáč

Terénní pracovník

Robert Tkáč

Společně s kolegy se podílí se na údržbě a výsadbě zeleně v rámci realizace zakázek, k práci se nebojí používat křovinořez a motorovou pilu ke kácení i k udržbě zeleně.

František Ždych

Terénní pracovník

František Ždych

Podílí se na zhotovení zakázek údržby a výsadby zeleně.

Tomáš Srb

Terénní pracovník

Tomáš Srb

Podílí se na zhotovení zakázek, obsluha křovinořezu a motorové pily je jeho denním chlebem, stejně jako údržba a výsadba nové zeleně ve městě i v krajině.

Středisko ochrany přírody a krajiny

Úsek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

Garanti programu druhové ochrany

RNDr. Jan Borovička

Ph.D, Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc

RNDr. Vladimír Hanzal

Ing. Pavel Jakubův

Ing. Karel Kříž

RNDr. Hana Pánková

Ph.D., Josef Veselý

Mgr. Martin Waldhauser

Středisko Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Úsek Dům přírody Blaníku

Úsek Ekoobchod

Středisko Vodní dům

Rada Národního geoparku Kraj blanických rytířů

Mgr. Kateřina Červenková (ředitelka)

Mgr. Radovan Cáder

RNDr. Jaroslav Obermajer

RNDr. Hana Pánková

Ph.D., Dr., Mgr. Veronika Štědrá

Ph.D., Ing. Václav Zemek

Rada Vodního domu

RNDr. Petr Kubala (předseda rady)

RNDr. Marcela Dvořáková

Mgr. Martin Hujer

Mgr. Luděk Jeništa

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.

Ing. Josef Parkán

Mgr. Mark Rieder

Redakční rada časopisu Pod Blaníkem

Mgr. Radovan Cáder

Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSC.

Mgr. Václav Kovařík

PhDr. Jinřich Nusek

Ing. Pavel Pešout (předseda)

PhDr. Ivana Preislerová

Mgr. Jana Špačková

Milan Štědra

Mgr. Jan Urban

Ing. Jana Zmeškalová

Přejít nahoru