Lidé2021-04-15T16:10:26+02:00

Vyhledat podle jména nebo klíčového slova…


    

Hlavní kancelář a provoz

Ing. Pavel Pešout

Předseda
pavel.pesout(@)csop.cz

Ing. Pavel Pešout

Předseda a zakladatel spolku ČSOP Vlašim, iniciátor hlavních oblastí činnosti organizace. Specializuje se dlouhodobě na legislativu, metody a přístupy v ochraně přírody a krajiny a o její historii a na studium makrofyt.

Kancelář

Dagmar Tlustošová

Vedoucí kanceláře
dasa(@)csop.cz
604104924

Dagmar Tlustošová

Dagmar Tlustošová vede kancelář a ubytovny, zajišťuje administrativu organizace, evidenci pošty, archiv.
Má na starosti agendu ochranných zámek, nejrůznějších registrací, pověření a oprávnění pro činnost organizace.
Zajišťuje práci se členy ČSOP, organizaci spolkových akcí.
Dáša je dobrá duše našeho spolku už 25 let!

Jana Kadeřábková

Úklid

Jana Kadeřábková

Díky Janě Kadeřábkové můžeme v Podblanickém ekocentru ČSOP přebývat v pěkném prostředí.
Má na starosti uvedení všeho do pořádku i po četných výukových programech po školy.

Ing. Bc. Pavel Jakubův

Správce sítě

Ing. Bc. Pavel Jakubův

Členem ČSOP Vlašim je Pavel Jakubův od dětství (začínal jako člen dětského oddílu mladých ochránců přírody), několik let byl naším profesionálním pracovníkem a věnoval se programům ochrany přírody a krajiny.
Po svém odchodu do pedagogické praxe zůstal aktivním členem ČSOP a je správcem sítě a hardware v objektech ČSOP. Zajistil si tak trvalou nepostradatelnost :).

Simona Přitasilová

Vedoucí ubytovny
ubytovnavlasim@csop.cz
777202855

Simona Přitasilová

Simona Přitasilová má na starosti vše kolem našich ubytoven. Od ubytovávání dětských účastníků výukových progtramů, účastníků seminářů a konferencí až po doplňkové komerční idnividuální pobyty o víkendech či prázdninách.
Je ochotná a komunikativní, a proto máme dlouhodobě vysoké hodnocení kvality ubytovacích služeb.

Ekonomika

Ing. Hana Krejčířová

Ekonomka
hanka.krejcirova(@)csop.cz

Ing. Hana Krejčířová

Účetní podklady, personalistika, komunikace s úřadem práce a finančním úřadem, zpracování přiznání, vyúčtování projektů, vystavené faktury, banka, účetní program, inventury, spolupráce s auditorem.

Marie Vajsarová

Účetní
marie.vajsarova(@)csop.cz

Marie Vajsarová

Pokladna, bankovní výpisy, přijaté faktury, závazky, splatnost, účetní deník, majetek, projekty.

Lenka Röschelová

Mzdová účetní

Lenka Röschelová

Každý měsíc zpracovává mzdy pro naše zaměstnance. Komunikuje s Okresní správou sociálního zařízení, všemi zdravotními pojišťovnami a také podává statistická hlášení k zaměstnanosti.

Správa majetku

Jiří Nosek

Vedoucí správy majetku
jiri.nosek(@)csop.cz
777 800 456

Jiří Nosek

Je vedoucím provozního úseku. Má na starosti správu všech objektů ČSOP Vlašim. Zodpovídá za BOZP a PO v organizaci a plnění evidencí souvisejících s provozem organizace. Zajišťuje hospodaření na rybnících ČSOP.

Vladimír Dobřenský

Údržba ekocentra

Vladimír Dobřenský

Podílí se na údržbě Podbalnického ekocentra ČSOP, paraZOO, naučných stezek a rybníků ČSOP.

Ing. Jana Hálová

Zahradnice

Ing. Jana Hálová

Udržuje okrasnou zahradu v paraZOO a ubytovny a zkrášluje svými floristickými výtvory Podblanické ekocentrum ČSOP.

Pavel Novák

Správa Vodního domu

Pavel Novák

Zajišťuje údržbu Vodního domu, provoz zdejších vnitřních i venkovních expozic vč. péče o vodní organismy v akváriích a venkovním expozičním jezeru.

Mirek Hendrych

Správa Záchranné stanice pro zraněné živočichy

Mirek Hendrych

Podílí se na provozu a údržbě Záchranné stanice pro zraněné živočichy ČSOP Vlašim.

Středisko záchranná stanice pro zvířata

Bc. Alena Konvalinová

Vedoucí střediska
alena.konvalinova(@)csop.cz
724 101 784

Bc. Alena Konvalinová

Úsek paraZOO

Martin Hůlka

Mgr. Martin Hůlka

Ošetřovatel
martin.hulka(@)csop.cz
731 595 070

Mgr. Martin Hůlka

Radka Buková

Radka Buková

Trenérka zvířat
radka.bukova(@)csop.cz

Radka Buková

Úsek záchranná stanice pro zvířata

Jaroslav Svačina

Ošetřovatel

Jaroslav Svačina

Filip Petrák

Ošetřovatel

Filip Petrák

Bára Vencová

Ošetřovatelka

Bára Vencová

Hanka Kollárová

Hanka Kollárová

MVDr. Martina Simandlová

veterinární lékařka

MVDr. Martina Simandlová

Středisko péče o zeleň

Ing. Miroslav Jandák

Vedoucí střediska

Ing. Miroslav Jandák

Dohlíží na chod a ekonomiku střediska, zajišťuje zakázky, odborné konzultace a poradenství v oblasti zeleně, řídí projekty a administrativu s nimi spojenou.

Ing. Pavlína Čepková

Projektová manažerka, rozpočtářka

Ing. Pavlína Čepková

Zpracovává projekty včetně inventarizace zeleně, tvorby rozpočtů, vyřizování dotací a veřejných zakázek a věnuje se administrativnim pracím.

Úsek Správa městské zeleně ve Vlašimi a údržba chráněných území

Jakub Vrňák

Vedoucí pracovník, správce městské zeleně

Jakub Vrňák

Je vedoucím pracovníkem na projektech, spravuje městskou zeleň ve Vlašimi, zajišťuje zde odborné konzultace a poradenství , administrativu.

František Krejčí

Mechanik, obsluha strojů a zařízení

František Krejčí

Zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a zařízení, řidič nákladního automobilu.

David Tomaštík

Terénní pracovník

David Tomaštík

Participuje na zhotovení zakázek, údržbě a výsadbě zeleně a dalším.

Úsek realizace projektů

Bc. Hana Zajíčková

Vedoucí pracovník

Bc. Hana Zajíčková

Vedoucí pracovník na projektech, zajišťuje sadební materiál, střih a řez stromů a keřů, údržbu záhonů a výsadbu zeleně.

Radka Čičáková

Terénní pracovník

Radka Čičáková

Podílí se na zhotovení zakázek, údržbě záhonů a výsadbě zeleně.

Erika Grundzová

Terénní pracovník

Erika Grundzová

Pracuje na realizaci zakázek, údržbě záhonů, střihu a řezu stromů a keřů, výsadbě zeleně a další.

Albína Lovašová

Albína Lovašová

Je součástí týmu pro zhotovení zakázek, údržbu záhonů a výsadbu zeleně.

Jana Krejčí, DiS.

Terénní pracovník

Jana Krejčí, DiS.

Spolupracuje s dalšími terénními pracovníky na zhotovení zakázek, údržbě záhonů a výsadba zeleně.

Aleš Jenčík

Terénní pracovník

Aleš Jenčík

Společně s dalšími kolegy se podílí na realizaci zakázek, údržbě a výsadbě zeleně a kromě toho obsluhuje křovinořez a motorovou pilu.

Martin Janče

Terénní pracovník

Martin Janče

Podílí se na zhotovení zakázek, výsadbě zeleně, pracuje s křovinořezem a motorovou pilou, čímž přispívá k údržbě zeleně.

Pavel Kladiva

Terénní pracovník

Pavel Kladiva

Je součástí týmu pro realizaci různých zakázek. Jeho práce zahrnuje obsluhu křovinořezu a motorové pily, a také údržbu a výsadbu zeleně.

Tomáš Srb

Terénní pracovník

Tomáš Srb

Podílí se na zhotovení zakázek, obsluha křovinořezu a motorové pily je jeho denním chlebem, stejně jako údržba a výsadba nové zeleně ve městě i v krajině.

Robert Tkáč

Terénní pracovník

Robert Tkáč

Společně s kolegy se podílí se na údržbě a výsadbě zeleně v rámci realizace zakázek, k práci se nebojí používat křovinořez a motorovou pilu ke kácení i k udržbě zeleně.

František Ždych

Terénní pracovník

František Ždych

Podílí se na zhotovení zakázek údržby a výsadby zeleně.

Milan Kollár

Milan Kollár

Středisko ochrany přírody a krajiny

Ing. Karel Kříž

Vedoucí střediska
karel.kriz@csop.cz

Ing. Karel Kříž

Mgr. Ondřej Pašek

Mgr. Ondřej Pašek

Úsek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

Ing. Mgr. Martin Klaudys

Ing. Mgr. Martin Klaudys

Garanti programu druhové ochrany

RNDr. Jan Borovička

Ph.D, Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc

RNDr. Vladimír Hanzal

Ing. Pavel Jakubův

Ing. Karel Kříž

RNDr. Hana Pánková

Ph.D., Josef Veselý

Mgr. Martin Waldhauser

Středisko environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Mgr. Kateřina Červenková

Vedoucí střediskakatka.cervenkova(@)csop.cz

Mgr. Kateřina Červenková

Vedoucí Střediska EVVO a ředitelka národního geoparku Kraj blanických rytířů.

Na starosti má  finanční a personální řízení střediska, koordinuje průřezové projekty EVVO. Ještě raději se věnuje interpretaci místního dědictví, zejména tvorbě naučných stezek a expozic.

Úsek Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Mgr. Tomáš Potfaj

Vedoucí
tomas.potfaj(@)csop.cz
731 662 549

Mgr. Tomáš Potfaj

Kromě výukových programů se věnuje osvětovým aktivitám a vede expediční aktivity pro děti a mládež.

Aktivity: výukové programy, letní badatelské tábory, geologické témata v rámci geoparku KBR, rozcestník EVVOluce, Ekorada, osvětové akce

Jiří Pavelka

Lektor
jiri.pavelka(@)csop.cz
608 084 126

Jiří Pavelka

Mimo přímé vzdělávání se věnuje osvětovým akcím pro veřejnost, publikační činnosti a interpretaci přírodního dědictví prostřednictvím geocachingu.

Aktivity: Ekologická olympiáda, mladí ochránci přírody Včelojedi, letní tábory, ocenění Blanický rytíř, časopis Pod Blaníkem, výbor ČSOP Vlašim

Bc. Ester Lachmanová

Lektorka
ester.lachmanova(@)csop.cz
739 320 698

Bc. Ester Lachmanová

Kromě lektorování má na starosti komunikací se školami v oblasti pobytových programů.

Aktivity: Výukové a pobytové programy, programy MRKEV a Mrkvička.

Eva Albertová

Lektorka, koordinátorka regionální značky
eva.albertova(@)csop.cz

Eva Albertová

Kromě lektorování se věnuje koordinování značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt. Když je potřeba vypomůže v eko – obchodu.

Aktivity: Regionální značka, výukové programy, eko – obchod.

Úsek Vodní dům

Katka Zemanová

Mgr. Kateřina Zemanová, Dis.

Ředitelka
katerina.zemanova(@)csop.cz
603 144 743

Mgr. Kateřina Zemanová, Dis.

Mimo managementu Vodního domu se věnuje metodice tvorby výukových programů, interpretaci přírodního dědictví a pořádá akce pro veřejnost.

Aktivity: vedení Vodního domu, výukové programy, exkurze, akce pro veřejnost

Ing. Eva Molčanová

Recepční, lektorka
eva.molčanova(@)csop.cz
602 665 409

Ing. Eva Molčanová

Kromě provádění exkurzí lektoruje výukové programy a především se stará o obchůdek ve Vodním domě.

Aktivity: Výukové programy, exkurze, objednávky pro veřejnost, obchod.

Mgr. Veronika Dušková

Lektorka, průvodkyně
veronika.duskova(@)csop.cz
602 665 409

Mgr. Veronika Dušková

Kromě výukových programů se věnuje osvětovým aktivitám, pořádá akce pro veřejnost.

Aktivity: výukové programy, exkurze, objednávky pro školy.

Jiří Horálek

Jiří Horálek

Čištění expozičního jezírka

Jiří Horálek

Má na starosti čištění expozičního jezírka.

Úsek Dům přírody Blaníku

Milan Červenka

Vedoucí

Milan Červenka

Stará se o Dům přírody Blaníku, pořádá akce a věnuje se návštěvníkům domu na recepci. Občas ho potkáte v oděvu blanického rytíře. Zajímá ho geologického dědictví a pozůstatky těžby na Podblanicku.

Veronika Lejčková

Stálá brigádnice

Veronika Lejčková

Naše stálá brigádnice, která vám s úsměvem na recepci Domu přírody Blaníku poradí nebo třeba uvaří dobrou kávu.

Úsek Ekoobchod

Martina Poustecká

Vedoucí
martina.poustecka(@)csop.cz
737 221 145

Martina Poustecká

Věnuje se provozu Ekoobchodu a e-shopu.

Aktivity: Ekoobchod , e-shop, objednávky zboží.

Monika Spilková

monika.spilkova(@)csop.cz
317 845 965

Monika Spilková

Věnuje se vyřizování objednávek e-shopu.

Aktivity: Ekoobchod , e-shop,  objednávky zákazníků, Antikvariát, knihovna.

Kristina Procházková

Stálá brigádnice

Kristina Procházková

Rada Národního geoparku Kraj blanických rytířů

Mgr. Kateřina Červenková (ředitelka)

Mgr. Radovan Cáder

RNDr. Jaroslav Obermajer

RNDr. Hana Pánková

Ph.D., Dr., Mgr. Veronika Štědrá

Ph.D., Ing. Václav Zemek

Rada Vodního domu

RNDr. Petr Kubala (předseda rady)

RNDr. Marcela Dvořáková

Mgr. Martin Hujer

Mgr. Luděk Jeništa

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.

Ing. Josef Parkán

Mgr. Mark Rieder

Redakční rada časopisu Pod Blaníkem

Mgr. Radovan Cáder

Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSC.

Mgr. Václav Kovařík

PhDr. Jinřich Nusek

Ing. Pavel Pešout (předseda)

PhDr. Ivana Preislerová

Mgr. Jana Špačková

Milan Štědra

Mgr. Jan Urban

Ing. Jana Zmeškalová

Přejít nahoru