Lidé2024-04-20T11:45:37+02:00

Vedení

Výbor ČSOP Vlašim

Mgr. Kateřina Červenková (předsedkyně)
Mgr. Radovan Cáder (místopředseda),
Ing. Karel Kříž (jednatel)
Ing. Marek Lempochner (hospodář)
Ing. Miloš Krejčíř (člen),
Lenka Röschelová (členka),
Jakub Vrňák (člen),
Ing. Bc. Pavel Jakubův (člen),
Jiří Nosek (člen),
Jiří Pavelka (člen),
Ing. Mgr. Martin Klaudys,

Kancelář a provoz

Ekonomika

 Záchranná stanice pro zvířata a paraZOO

Úsek realizací

Ochrana přírody a krajiny

Garanti programu druhové ochrany

RNDr. Jan Borovička – Houby Podblanicka

Ph.D, Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc – Ryby a mihule

RNDr. Vladimír Hanzal – Mapování netopýrů na Podblanicku

Ing. Karel Kříž – Záchrana kuřičky hadcové, záchrana starých odrůd ovocných dřevin Podblanicka, ochrana páchníka hnědého, motýli vltavských strání, obnova přírodní památky Roudný

RNDr. Hana Pánková – Záchrana kuřičky hadcové

Ph.D., Josef Veselý – Mapování a ochrana hnízd ptáků zemědělské krajiny

Mgr. Martin Waldhauser

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Dům přírody Blaníku

Ekoobchod

Vodní dům

Rada Vodního domu

RNDr. Petr Kubala (předseda rady)

RNDr. Marcela Dvořáková

Mgr. Martin Hujer

Mgr. Luděk Jeništa

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.

Ing. Josef Parkán

Mgr. Mark Rieder

Národní geopark Kraj blanických rytířů

Rada Národního geoparku Kraj blanických rytířů

Mgr. Radovan Cáder

RNDr. Jaroslav Obermajer

RNDr. Hana Pánková

Ph.D., Dr., Mgr. Veronika Štědrá

Ph.D., Ing. Václav Zemek

Milan Štědra

Redakční rada časopisu Pod Blaníkem

Ing. Pavel Pešout (čestný předseda)

Mgr. Radovan Cáder

Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSC.

Mgr. Václav Kovařík

PhDr. Jinřich Nusek

PhDr. Ivana Preislerová

Mgr. Jana Špačková

Milan Štědra

Mgr. Jan Urban

Ing. Jana Zmeškalová

Přejít nahoru