Zakládání zeleně v obcích

Zakládání zeleně v obcích2023-01-05T14:04:15+01:00

Obecní zeleň je důležitou součástí charakteru obce. Dobře komponovaná zeleň může zcela změnit ráz obce. Proto by zeleň měla být dobře udržovaná a podle potřeby doplňována novými jedinci. Součástí stávající zeleně ale i výsadeb by měly být keře či květinové záhony, které budou mít převážně reprezentativní funkci, ale zpříjemní pobyt na ulicích i stálým obyvatelům obce.

Parky jsou nedílnou součástí rázu obcí. Mohou se zde konat slavnosti, různé akce, nebo mohou sloužit pouze pro rekreaci. Proto by měly být intenzivně udržovaným prostorem.  Nejdůležitějšími zásahy v zeleni parku jsou arboristické práce na stromech. Tyto zásahy by měla provádět pouze společnost s odbornými pracovníky. Jinak by poškození dřevin při špatné manipulaci mohlo být také nevratné. Park je možné oživit kvetoucími keři či květinovými záhony, které dodají parku ten správný ráz a esteticky ho příjemně dotvoří.

Komplexní péče o zeleň v obcích

Projektování, průzkumy
Nabízíme

 • zpracování projektů na obnovu a údržbu veřejné zeleně
 • inventarizaci stávajících dřevin se zákresem do mapy
 • poradenství a pomoc při získávání finančních prostředků

Realizace a údržba
Nabízíme

 • realizaci celých parků či jejich částí
 • kompletní výsadbu rostlin od dodání materiálu po samotnou výsadbu
 • terénní úpravy
 • zakládání trávníků, trvalkových, sezónních záhonů a jejich následná údržba
 • kompletní povýsadbovou péči a standardní údržbu zeleně
 • sečení travnatých ploch se sběrem, mulčování, provzdušnění trávníku, shrabání listí, hnojení
 • likvidaci invazních rostlin, zásahy proti chorobám a škůdcům
 • frézování pařezů a štěpkování dřevní hmoty

Ošetření dřevin

 Arboristika je komplexní péče o stromy. To zahrnuje řez stromů, instalaci vazeb korun stromů, konzervační ošetření dřevin, ochranu dřevin při stavebních činnostech, péči o památné stromy, povýsadbovou péči o novou výsadbu a v neposlední řadě i kácení dřevin.

Projektování, průzkumy
Nabízíme

 • zpracování projektů
 • posudky na zdravotní stav dřevin
 • zhodnocení provozní bezpečnosti
 • fytopatologické průzkumy
 • návrhy na pěstební opatření
 • poradenství a pomoc při získávání finančních prostředků, kalkulaci nákladů

Realizace a údržba
Nabízíme

 • řezy stromů
 • konzervační ošetření, které zahrnuje instalaci bezpečnostních vazeb a sanaci dutin
 • ochranu dřevin při stavebních činnostech
 • povýsadbovou péči
 • kácení dřevin
 • péči o památné stromy

Výsadby zeleně

výsadba alejových stromů všech velikostí a kultivarů, které jsou dostupné na trhu
výsadba opadavých i stálezelených keřů
výsadba jehličnanů
výsadba trvalkových, letničkových a dvouletkových záhonů s cibulovinami
výsadba živých plotů

Přejít nahoru