Mimo managementu Vodního domu se věnuje metodice tvorby výukových programů, interpretaci přírodního dědictví a pořádá akce pro veřejnost.

Aktivity: vedení Vodního domu, výukové programy, exkurze, akce pro veřejnost

Kontakt:
telefon: 603 144 743
email: katerina.krutilova@csop.cz