Vlašim. Český svaz ochránců přírody Vlašim v těchto dnech provádí v zámeckém parku ve Vlašimi ošetření více jak 150 starých stromů. Věk některých z nich se přitom odhaduje na 300 – 400 let, takže jde o jedny z nejstarších stromů na Podblanicku.

V areálu zámeckého parku ve Vlašimi v těchto dnech pracuje parta 10-15 arboristů, kteří provádí ošetření starých stromů s cílem zlepšit jejich zdravotní stav, zajistit jejich bezpečnost a prodloužit jim délku života. Především se jedná o zdravotní či bezpečnostní řezy nebo redukce korun. Na stromech jsou ale také aplikovány speciální typy řezů zaměřených na zlepšení vitality a zdravotního stavu, vč. péče o bezprostřední okolí stromů. U jednoho stromu pak bude instalován i hromosvod. „Takto staré stromy jsou významné nejen tím, co vše pamatují. Některé naše duby třeba zažily třicetiletou válku. Ale jsou také útočištěm řady druhů zvířat a dalších organismů. V zámeckém parku ve Vlašimi žije více jak 150 druhů ptáků, z nichž řada hnízdí právě na stromech.“, říká Karel Kříž, jednatel Českého svazu ochránců přírody Vlašim.  Ošetření stromů je financováno z Fondů EHP/Norska 2014 – 2021 – program CZ-ENVIRONMENT – projekt VetExT, reg. č. 3211100001, www.starestromy.cz .

Zámecký park ve Vlašimi je jeden z největších zámeckých parků v České republice. Zároveň je i chráněnou lokalitou v rámci  celé Evropské unie. Žijí v něm vzácné druhy hmyzu, ptáků, savců, lišejníků a hub, vázaných na staré stromy. Park je také významnou kulturní a historickou památkou a každý rok ho navštíví desítky tisíc lidí. Parkem vede naučná stezka, která návštěvníky seznámí jak s jeho přírodními, tak i kulturními a dalšími hodnotami.

 

 

Karel Kříž

jednatel ZO  ČSOP Vlašim

777800458, karel.kriz@csop.cz