Podpora hnízdních možností ptáků v lesích v částech revírů LČR, s.p. LS Tábor, LS Kácov a LS Konopiště

Realizátor

Martin Kysela

Představení projektu

Vyvěšování ptačích budek patří mezi tradiční ochranářské aktivity. Mnoho druhů ptáků žijících v České republice umísťuje svá hnízda do stromových dutin. Některé druhy, jako např. datel, strakapoudi či žluna, jsou schopny si dutiny ve stromech vytesat samy. Většina ostatních druhů je však odkázána na dutiny již existující, tedy buďto vyhnilé anebo vytesané jejich původními obyvateli. Mezi takovéto druhy patří např. sýkory, lejsci, brhlík, rehek zahradní či šoupálci.
Naneštěstí mnoho starých stromů, v nichž se přirozené hnízdní dutiny nejčastěji nachází, z naší krajiny zmizelo anebo právě mizí. Jedním z důsledků této ztráty pak může být nedostatek hnízdních příležitostí pro ptačí druhy hnízdící ve stromových dutinách. Tento nedostatek může být obzvláště významný ve stejnověkých lesních porostech (zvláště v těch mladších), kde staré doupné stromy často chybí.
Nedostatek přirozených hnízdních dutin může být poměrně snadno kompenzován vyvěšením umělých hnízdních dutin – ptačích budek. Pokud jsou ptačí budky vyvěšeny na vhodné místo a jsou konstruovány vhodným způsobem, mohou významně zvýšit hnízdní příležitosti pro ptáky a být tak účinným nástrojem ochrany ptáků.

OS ČSOP Benešov má s výrobou, vyvěšováním a monitoringem ptačích budek bohaté zkušenosti. V roce 1999 vyvěsila 40 ks budek pro lesní druhy sov na Malém a Velkém Blaníku, 20 ks budek pro holuby doupňáky na stejné lokalitě a 200 ks budek pro dutinové pěvce v lesním komplexu Kalamajka. V roce 2010 byla obnovena tato činnost. V rámci zavedené spolupráce mezi Lesy ČR, s. p. a ČSOP Benešov je pokračováno s údržbou stávajících a vyvěšováním nových ptačích budek v lesích. Počet lokalit byl rozšířen na 7 a zahrnuje lesní komplexy u Kosovy Hory, Sedlce-Prčice, Miličína, Nadějkova, Klučenic, Uhlířských Janovic a Vlkové. Důvodem instalace budek je snaha kompenzovat nedostatek přirozených dutin v převážně jehličnatých stejnověkých porostech, kde jich je nedostatek.
 
V rámci projektu je prováděno pravidelné čištění, údržba a kontrola stávajících budek pro sýkory a šoupálky. Budky jsou vyvěšeny do 7 lesních lokalit – Miličín, Kvašťov, Větrov (LS Tábor) a Bolechovice a Klučenice (LS Konopiště) Uhlířské Janovice a Vlková (LS Kácov).
 Nově bude vyvěšeno 30 ks budek do lesů ve správě LS Kácov – komplex Vlková. Instalace a monitoring budek se bude řídit Metodikou programu „Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích“.
 
Tímto projektem dojde ke zvýšení nabídky hnízdních možností dutinových druhů ptáků v lesích, údržbě a rozšiřování soustav budek a získání faunistických údajů o hnízdících druzích. Projekt probíhá ve spolupráci s LČR, s. p.

Více o projektu naleznete ve výročních zprávách ZDE.
 


Účastníci výroby budek.