Vede středisko Péče o přírodu a krajinu. V organizaci pod něj spadají projekty zabývající se ochranou přírody, vzácnými druhy rostlin a živočichů, vč. mezinárodních projektů. Dále má na starosti správní řízení, spolupráci se samosprávami a státní správou v oblasti ochrany přírody, poradenství. Je specialistou na podávání žádostí a managenement národních i evropských dotačních titulů jako např. PPK, OPŽP nebo Life. V rámci Svazu je celostátním garantem programu Ohrožené druhy dřevin.

Kontakt:
telefon: 777 800 458
email: karel.kriz@csop.cz