Lidé2021-09-16T09:32:56+02:00

Vyhledat podle jména nebo klíčového slova…


    

Vedení

Kancelář

Ekonomika

Správa majetku

Středisko záchranná stanice pro zvířata

Úsek paraZOO

Úsek záchranná stanice pro zvířata

Středisko péče o zeleň

Úsek Správa městské zeleně ve Vlašimi a údržba chráněných území

Úsek realizace projektů

Středisko ochrany přírody a krajiny

Úsek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

Garanti programu druhové ochrany

RNDr. Jan Borovička

Ph.D, Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc

RNDr. Vladimír Hanzal

Ing. Pavel Jakubův

Ing. Karel Kříž

RNDr. Hana Pánková

Ph.D., Josef Veselý

Mgr. Martin Waldhauser

Středisko Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Úsek Dům přírody Blaníku

Úsek Ekoobchod

Středisko Vodní dům

Rada Národního geoparku Kraj blanických rytířů

Mgr. Kateřina Červenková (ředitelka)

Mgr. Radovan Cáder

RNDr. Jaroslav Obermajer

RNDr. Hana Pánková

Ph.D., Dr., Mgr. Veronika Štědrá

Ph.D., Ing. Václav Zemek

Rada Vodního domu

RNDr. Petr Kubala (předseda rady)

RNDr. Marcela Dvořáková

Mgr. Martin Hujer

Mgr. Luděk Jeništa

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.

Ing. Josef Parkán

Mgr. Mark Rieder

Redakční rada časopisu Pod Blaníkem

Mgr. Radovan Cáder

Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSC.

Mgr. Václav Kovařík

PhDr. Jinřich Nusek

Ing. Pavel Pešout (předseda)

PhDr. Ivana Preislerová

Mgr. Jana Špačková

Milan Štědra

Mgr. Jan Urban

Ing. Jana Zmeškalová

Přejít nahoru