Lidé2021-06-14T10:45:06+02:00

Vyhledat podle jména nebo klíčového slova…


    

Hlavní kancelář a provoz

Mgr. Kateřina Červenková

Předsedkyně ČSOP Vlašim
katka.cervenkova(@)csop.cz
777800461

Mgr. Kateřina Červenková

Předsedkyně ČSOP Vlašim a ředitelka národního geoparku Kraj blanických rytířů
Na starosti má finanční a personální řízení organizace, koordinuje průřezové projekty. Kromě toho se věnuje interpretaci místního dědictví, zejména tvorbě naučných stezek a expozic.

Ing. Pavel Pešout

Čestný předseda

Ing. Pavel Pešout

Čestný předseda a zakladatel spolku ČSOP Vlašim, iniciátor hlavních oblastí činnosti organizace. Specializuje se dlouhodobě na legislativu, metody a přístupy v ochraně přírody a krajiny a o její historii a zabývá se studiem vegetacevodních makrofyt.

Aktivity: časopis Pod Blaníkem, Kraj blanických rytířů, ocenění Blanický rytíř, edice Přírodou Podblanicka.

Kancelář

Dagmar Tlustošová

Vedoucí kanceláře
dasa(@)csop.cz
604104924

Dagmar Tlustošová

Dagmar Tlustošová vede kancelář a ubytovny, zajišťuje administrativu organizace, evidenci pošty, archiv.
Má na starosti agendu ochranných zámek, nejrůznějších registrací, pověření a oprávnění pro činnost organizace.
Zajišťuje práci se členy ČSOP, organizaci spolkových akcí.
Dáša je dobrá duše našeho spolku už 25 let!

Jana Kadeřábková

Úklid

Jana Kadeřábková

Díky Janě Kadeřábkové můžeme v Podblanickém ekocentru ČSOP přebývat v pěkném prostředí.
Má na starosti uvedení všeho do pořádku i po četných výukových programech po školy.

Ing. Bc. Pavel Jakubův

Správce sítě

Ing. Bc. Pavel Jakubův

Členem ČSOP Vlašim je Pavel Jakubův od dětství (začínal jako člen dětského oddílu mladých ochránců přírody), několik let byl naším profesionálním pracovníkem a věnoval se programům ochrany přírody a krajiny.
Po svém odchodu do pedagogické praxe zůstal aktivním členem ČSOP a je správcem sítě a hardware v objektech ČSOP. Zajistil si tak trvalou nepostradatelnost :).

Simona Přitasilová

Vedoucí ubytovny
ubytovnavlasim@csop.cz
777202855

Simona Přitasilová

Simona Přitasilová má na starosti vše kolem našich ubytoven. Od ubytovávání dětských účastníků výukových progtramů, účastníků seminářů a konferencí až po doplňkové komerční idnividuální pobyty o víkendech či prázdninách.
Je ochotná a komunikativní, a proto máme dlouhodobě vysoké hodnocení kvality ubytovacích služeb.

Ekonomika

Ing. Hana Krejčířová

Ekonomka
hanka.krejcirova(@)csop.cz
721521272

Ing. Hana Krejčířová

Účetní podklady, personalistika, komunikace s úřadem práce a finančním úřadem, zpracování přiznání, vyúčtování projektů, vystavené faktury, banka, účetní program, inventury, spolupráce s auditorem.

Marie Vajsarová

Účetní
marie.vajsarova(@)csop.cz

Marie Vajsarová

Pokladna, bankovní výpisy, přijaté faktury, závazky, splatnost, účetní deník, majetek, projekty.

Lenka Röschelová

Mzdová účetní

Lenka Röschelová

Každý měsíc zpracovává mzdy pro naše zaměstnance. Komunikuje s Okresní správou sociálního zařízení, všemi zdravotními pojišťovnami a také podává statistická hlášení k zaměstnanosti.

Správa majetku

Jiří Nosek

Vedoucí správy majetku
jiri.nosek(@)csop.cz
777 800 456

Jiří Nosek

Je vedoucím provozního úseku. Má na starosti správu všech objektů ČSOP Vlašim. Zodpovídá za BOZP a PO v organizaci a plnění evidencí souvisejících s provozem organizace. Zajišťuje hospodaření na rybnících ČSOP.

Vladimír Dobřenský

Údržba ekocentra

Vladimír Dobřenský

Podílí se na údržbě Podbalnického ekocentra ČSOP, paraZOO, naučných stezek a rybníků ČSOP.

Ing. Jana Hálová

Zahradnice

Ing. Jana Hálová

Udržuje okrasnou zahradu v paraZOO a ubytovny a zkrášluje svými floristickými výtvory Podblanické ekocentrum ČSOP.

Pavel Novák

Správa Vodního domu

Pavel Novák

Zajišťuje údržbu Vodního domu, provoz zdejších vnitřních i venkovních expozic vč. péče o vodní organismy v akváriích a venkovním expozičním jezeru.

Mirek Hendrych

Správa Záchranné stanice pro zraněné živočichy

Mirek Hendrych

Podílí se na provozu a údržbě Záchranné stanice pro zraněné živočichy ČSOP Vlašim.

Středisko záchranná stanice pro zvířata

Bc. Alena Konvalinová

Vedoucí Záchranné stanice pro živočichy Vlašim a ředitelka paraZOO
alena.konvalinova(@)csop.cz
724 101 784

Bc. Alena Konvalinová

Mimo managementu záchranné stanice a paraZOO organizuje dobrovolnictví v ČSOP Vlašim, věnuje se fundraisingu a osvětě v oblasti ochrany hendikepovaných živočichů.

Aktivity: vedení záchranné stanice a paraZOO, organizace dobrovolnických akcí, komentované prohlídky a odborné přednášky, fundraising, PR, akce pro veřejnost, vedení praktikantů.

Úsek paraZOO

Martin Hůlka

Mgr. Martin Hůlka

Hlavní ošetřovatel paraZOO a zoolog
martin.hulka(@)csop.cz
721 620 530

Mgr. Martin Hůlka

Kromě komplexní péče o zvířata v paraZOO se věnuje pozitivnímu tréninku těchto živočichů, evvo aktivitám v rámci ZOOkroužku a akcím pro veřejnost.

Aktivity: vedení ZOOkroužku, exkurze, zoologické konzultace, záchranné programy.

Radka Buková

Radka Buková

Hlavní trenérka v paraZOO
radka.bukova(@)csop.cz

Radka Buková

Příprava tréninkových plánů, vlastní trénink živočichů, výpomoc při EVVO aktivitách.

Aktivity: komentované prohlídky paraZOO.

Úsek záchranná stanice pro zvířata

Kateřina Zinglová

Ošetřovatelka v záchranné stanici
katerina.zinglova(@)csop.cz

Kateřina Zinglová

Péče o zvířata, výjezdová služba, ošetování živočichů.

Aktivity: správa webu.

Jaroslav Svačina

Ošetřovatel v záchranné stanici
jaroslav.svacina@csop.cz

Jaroslav Svačina

Péče o zvířata, výjezdová služba, správa odběrných míst a zvířat v depozitech.

Aktivity: vedení elektronické evidence a další administrativa v záchranné stanici.

Filip Petrák

Ošetřovatel v záchrané stanici

Filip Petrák

Ošetřování,krmení, výjezdy.

Aktivity: fotodokumentace.

Bára Vencová

Ošetřovatelka v záchranné stanici

Bára Vencová

Péče o zvířata, ošetřování, výjezdy.

Aktivity: správa sociálních sítí.

Hanka Kollárová

Hanka Kollárová

MVDr. Martina Simandlová

veterinární lékařka

MVDr. Martina Simandlová

Středisko péče o zeleň

Ing. Miroslav Jandák

Vedoucí střediska
miroslav.jandak@csop.cz
602665414

Ing. Miroslav Jandák

Dohlíží na chod a ekonomiku střediska, zajišťuje zakázky, odborné konzultace a poradenství v oblasti zeleně, řídí projekty a administrativu s nimi spojenou.

Ing. Pavlína Čepková

Projektová manažerka, rozpočtářka
pavlina.cepkova@csop.cz
736500757

Ing. Pavlína Čepková

Zpracovává projekty včetně inventarizace zeleně, tvorby rozpočtů, vyřizování dotací a veřejných zakázek a věnuje se administrativnim pracím.

Úsek Správa městské zeleně ve Vlašimi a údržba chráněných území

Jakub Vrňák

Vedoucí pracovník, správce městské zeleně
jakub.vrnak@csop.cz
777703456

Jakub Vrňák

Je vedoucím pracovníkem na projektech, spravuje městskou zeleň ve Vlašimi, zajišťuje zde odborné konzultace a poradenství , administrativu.

František Krejčí

Mechanik, obsluha strojů a zařízení
602665412

František Krejčí

Zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a zařízení, řidič nákladního automobilu.

David Tomaštík

Terénní pracovník

David Tomaštík

Participuje na zhotovení zakázek, údržbě a výsadbě zeleně a dalším.

Úsek realizace projektů

Bc. Hana Zajíčková

Vedoucí pracovník
777800459

Bc. Hana Zajíčková

Vedoucí pracovník na projektech, zajišťuje sadební materiál, střih a řez stromů a keřů, údržbu záhonů a výsadbu zeleně.

Radka Čičáková

Terénní pracovník

Radka Čičáková

Podílí se na zhotovení zakázek, údržbě záhonů a výsadbě zeleně.

Albína Lovašová

Albína Lovašová

Je součástí týmu pro zhotovení zakázek, údržbu záhonů a výsadbu zeleně.

Erika Grundzová

Terénní pracovník

Erika Grundzová

Pracuje na realizaci zakázek, údržbě záhonů, střihu a řezu stromů a keřů, výsadbě zeleně a další.

Jana Krejčí, DiS.

Terénní pracovník

Jana Krejčí, DiS.

Spolupracuje s dalšími terénními pracovníky na zhotovení zakázek, údržbě záhonů a výsadba zeleně.

Aleš Jenčík

Terénní pracovník

Aleš Jenčík

Společně s dalšími kolegy se podílí na realizaci zakázek, údržbě a výsadbě zeleně a kromě toho obsluhuje křovinořez a motorovou pilu.

Martin Janče

Terénní pracovník

Martin Janče

Podílí se na zhotovení zakázek, výsadbě zeleně, pracuje s křovinořezem a motorovou pilou, čímž přispívá k údržbě zeleně.

Pavel Kladiva

Terénní pracovník

Pavel Kladiva

Je součástí týmu pro realizaci různých zakázek. Jeho práce zahrnuje obsluhu křovinořezu a motorové pily, a také údržbu a výsadbu zeleně.

Robert Tkáč

Terénní pracovník

Robert Tkáč

Společně s kolegy se podílí se na údržbě a výsadbě zeleně v rámci realizace zakázek, k práci se nebojí používat křovinořez a motorovou pilu ke kácení i k udržbě zeleně.

František Ždych

Terénní pracovník

František Ždych

Podílí se na zhotovení zakázek údržby a výsadby zeleně.

Tomáš Srb

Terénní pracovník

Tomáš Srb

Podílí se na zhotovení zakázek, obsluha křovinořezu a motorové pily je jeho denním chlebem, stejně jako údržba a výsadba nové zeleně ve městě i v krajině.

Středisko ochrany přírody a krajiny

Ing. Karel Kříž

Vedoucí střediska
karel.kriz@csop.cz
777800458

Ing. Karel Kříž

Vede středisko Péče o přírodu a krajinu. V organizaci pod něj spadají projekty zabývající se ochranou přírody, vzácnými druhy rostlin a živočichů, vč. mezinárodních projektů. Dále má na starosti správní řízení, spolupráci se samosprávami a státní správou v oblasti ochrany přírody, poradenství. Je specialistou na podávání žádostí a managenement národních i evropských dotačních titulů jako např. PPK, OPŽP nebo Life. V rámci Svazu je celostátním garantem programu Ohrožené druhy dřevin.

Matěj Vácha

Projektový manager
matej.vacha@csop.cz

Matěj Vácha

Je projektový a finanční manager střediska Péče o přírodu a krajinu. Má na starosti především tzv. velké projekty. Dále pak administruje některé z webových stránek organizace + facebook a Instagram. Pořizuje fotodokumentaci a celkově má na starosti propagaci v rámci jednotlivých projektů ochrany přírody.

Úsek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

Ing. Mgr. Martin Klaudys

Ing. Mgr. Martin Klaudys

Spravuje právní vztahy organizace k pozemkům, hlavně pachtovní a jiné smlouvy. Tuto relativně nudnou činnost kompenzuje vedením přírodovědných exkurzí a vycházek pro veřejnost, na kterých zkoumá vše živé i neživé.

Garanti programu druhové ochrany

RNDr. Jan Borovička

Ph.D, Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc

RNDr. Vladimír Hanzal

Ing. Pavel Jakubův

Ing. Karel Kříž

RNDr. Hana Pánková

Ph.D., Josef Veselý

Mgr. Martin Waldhauser

Středisko Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Mgr. Tomáš Potfaj

Vedoucí
tomas.potfaj(@)csop.cz
731 662 549

Mgr. Tomáš Potfaj

Kromě výukových programů se věnuje osvětovým aktivitám a vede expediční aktivity pro děti a mládež.

Aktivity: výukové programy, letní badatelské tábory, geologické témata v rámci geoparku KBR, rozcestník EVVOluce, Ekorada, osvětové akce

Jiří Pavelka

Lektor
jiri.pavelka(@)csop.cz
608 084 126

Jiří Pavelka

Mimo přímé vzdělávání se věnuje osvětovým akcím pro veřejnost, publikační činnosti a interpretaci přírodního dědictví prostřednictvím geocachingu.

Aktivity: Ekologická olympiáda, mladí ochránci přírody Včelojedi, letní tábory, ocenění Blanický rytíř, časopis Pod Blaníkem, výbor ČSOP Vlašim

Bc. Ester Lachmanová

Lektorka
ester.lachmanova(@)csop.cz
739 320 698

Bc. Ester Lachmanová

Kromě lektorování má na starosti komunikací se školami v oblasti pobytových programů.

Aktivity: Výukové a pobytové programy, programy MRKEV a Mrkvička.

Eva Albertová

Lektorka, koordinátorka regionální značky
eva.albertova(@)csop.cz

Eva Albertová

Kromě lektorování se věnuje koordinování značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt. Když je potřeba vypomůže v eko – obchodu.

Aktivity: Regionální značka, výukové programy, eko – obchod.

Mgr. Michal Nekl

Hlavní geolog geoparku Kraj blanických rytířů

Mgr. Michal Nekl

Věnuje se popularizaci geologického dědictví regionu a vede geologické exkurze.

Úsek Dům přírody Blaníku

Milan Červenka

Vedoucí
731538008

Milan Červenka

Stará se o Dům přírody Blaníku, pořádá akce a věnuje se návštěvníkům domu na recepci. Občas ho potkáte v oděvu blanického rytíře. Zajímá ho geologického dědictví a pozůstatky těžby na Podblanicku.

Veronika Lejčková

Stálá brigádnice

Veronika Lejčková

Naše stálá brigádnice, která vám s úsměvem na recepci Domu přírody Blaníku poradí nebo třeba uvaří dobrou kávu.

Úsek Ekoobchod

Martina Poustecká

Vedoucí
martina.poustecka(@)csop.cz
737 221 145

Martina Poustecká

Věnuje se provozu Ekoobchodu a e-shopu.

Aktivity: Ekoobchod , e-shop, objednávky zboží.

Monika Spilková

monika.spilkova(@)csop.cz
317 845 965

Monika Spilková

Věnuje se vyřizování objednávek e-shopu.

Aktivity: Ekoobchod , e-shop,  objednávky zákazníků, Antikvariát, knihovna.

Kristina Procházková

Stálá brigádnice

Kristina Procházková

Kristýnka je naše stálá brigádnice. Pracuje na recepci paraZOO , stará se o knihovnu a objednávky e-shopu. Ráda poradí s nákupem u nás i s využitím volného času u nás, v našich návštěvnických střediscích a v Kraji Blanických rytířů.

Středisko Vodní dům

Katka Zemanová

Mgr. Kateřina Zemanová, Dis.

Ředitelka
katerina.zemanova(@)csop.cz
603 144 743

Mgr. Kateřina Zemanová, Dis.

Mimo managementu Vodního domu se věnuje metodice tvorby výukových programů, interpretaci přírodního dědictví a pořádá akce pro veřejnost.

Aktivity: vedení Vodního domu, výukové programy, exkurze, akce pro veřejnost

Ing. Eva Molčanová

Recepční, lektorka
eva.molčanova(@)csop.cz
602 665 409

Ing. Eva Molčanová

Kromě provádění exkurzí lektoruje výukové programy a především se stará o obchůdek ve Vodním domě.

Aktivity: Výukové programy, exkurze, objednávky pro veřejnost, obchod.

Mgr. Veronika Dušková

Lektorka, průvodkyně
veronika.duskova(@)csop.cz
602 665 409

Mgr. Veronika Dušková

Kromě výukových programů se věnuje osvětovým aktivitám, pořádá akce pro veřejnost.

Aktivity: výukové programy, exkurze, objednávky pro školy.

Jiří Horálek

Jiří Horálek

Čištění expozičního jezírka

Jiří Horálek

Má na starosti čištění expozičního jezírka.

Rada Národního geoparku Kraj blanických rytířů

Mgr. Kateřina Červenková (ředitelka)

Mgr. Radovan Cáder

RNDr. Jaroslav Obermajer

RNDr. Hana Pánková

Ph.D., Dr., Mgr. Veronika Štědrá

Ph.D., Ing. Václav Zemek

Rada Vodního domu

RNDr. Petr Kubala (předseda rady)

RNDr. Marcela Dvořáková

Mgr. Martin Hujer

Mgr. Luděk Jeništa

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.

Ing. Josef Parkán

Mgr. Mark Rieder

Redakční rada časopisu Pod Blaníkem

Mgr. Radovan Cáder

Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSC.

Mgr. Václav Kovařík

PhDr. Jinřich Nusek

Ing. Pavel Pešout (předseda)

PhDr. Ivana Preislerová

Mgr. Jana Špačková

Milan Štědra

Mgr. Jan Urban

Ing. Jana Zmeškalová

Přejít nahoru