Je projektová a finanční managerka střediska Péče o přírodu a krajinu. Má na starosti především tzv. velké projekty. Pořizuje fotodokumentaci a celkově má na starosti propagaci v rámci jednotlivých projektů ochrany přírody.

Kontakt:
email: hana.pankova@csop.cz