Spravuje právní vztahy organizace k pozemkům, hlavně pachtovní a jiné smlouvy. Tuto relativně nudnou činnost kompenzuje vedením přírodovědných exkurzí a vycházek pro veřejnost, na kterých zkoumá vše živé i neživé.

Kontakt:
email: martin.klaudys@csop.cz