Je projektový a finanční manager střediska Péče o přírodu a krajinu. Má na starosti především tzv. velké projekty. Dále pak administruje některé z webových stránek organizace + facebook a Instagram. Pořizuje fotodokumentaci a celkově má na starosti propagaci v rámci jednotlivých projektů ochrany přírody.

Kontakt:
email: matej.vacha@csop.cz