Zveřejnili jsme výroční zprávu za rok 2021
Ohlédněte se s námi za loňským rokem a podívejte se, co vše je za námi.

Co bylo našich „top10“ úspěchů roku?
01 Sestavili jsme náš první kompletní strategický plán
pro roky 2021–2026, definici značky a základ fundraisingové strategie. I přes epidemiologickou situaci jsme udrželi všechna pracovní místa našich zaměstnanců.
02 Získali jsme souhlasy vlastníků pozemků mokřadních luk nově zapojených do pozemkového spolku o celkové výměře 1,7 ha.
03 V podblanické krajině jsme vysadili dalších 865 stromů a 1 019 keřů. Navázali jsme tak na náš dlouholetý
počin „200 km alejí na Podblanicku“, který byl v roce 2021
oceněn v soutěži Adapterra Awards cenou sympatie.
04 Úspěšně jsme ukončili pětiletý projekt LIFE for
Minuartia – Život pro kuřičku a zároveň se nám
podařilo na něj plynule navázat dalším projektem na podporu hadcových druhů rostlin u Borovska. Několik let úsilí
přineslo své ovoce – z původních několika desítek jedinců
se nám povedlo zvýšit počet rostlin kuřičky hadcové v přírodě na 2000.
05 Dokončili jsme obnovu přírodní památky Roudný. Mj.
jsme vytvořili protierozní přehrážky k ochraně písečného svahu, který jsme v předchozím roce odkryli na místě
bývalého kalojemu. Průzkum blanokřídlého hmyzu prokázal
úspěšnost zásahu – na místě bylo objeveno 89 druhů, z nichž
9 druhů se vyskytuje pouze na další jedné nebo dvou lokalitách v České republice.
06 Péčí naší záchranné stanice pro živočichy prošlo rekordních 960 jedinců. Přes 270 živočichů se podařilo
vypustit do volné přírody a 157 jich zůstalo v péči.
07 Přes přetrvávající epidemiologická opatření se podařilo obnovit výukové programy, akce pro veřejnost
a učitele v Podblanickém ekocentru ČSOP i ve Vodním domě.
Podblanické ekocentrum úspěšně obhájilo značku „Certifikovaný poskytovatel EVVO“. Vodní dům vydal novou dětskou
publikaci Vážkomalovánky.
08 Návštěvnost návštěvnických center Vodní dům a Dům
přírody a paraZOO se téměř přiblížila normálnímu
roku. Pro návštěvníky jsme vytvořili společnou vstupenku
Rodinku, která propojuje všechny tři naše turistické cíle.
09 V regionálním rozvoji Kraje blanických rytířů jsme
čelili novým „covidovým“ výzvám. Zakázané slavnostní vyhlášení s osobní účastí jsme alespoň částečně nahradili na sociálních sítích speciálním videem a dokumentací
osobního předávání cen. On-line certifikační komise udělilo
14 nových certifikátů KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální
produkt®. V rámci národního geoparku jsme zahájili program
terénních geologických exkurzí.
10 Někteří z nás se učili, jak na tvorbu mediálních a fundraisingových kampaní. Kromě úspěchu v soutěži
Adapterra Awards se podařilo vytvořit nový videospot záchranné stanice, získat prostředky v menších sbírkách Mléko-
vod a Čejka si sama hnízdo neochrání, zahájit sbírku Jendaruj!
včetně nového videa.

Výroční zpráva 2021 ke stažení:
https://www.csopvlasim.cz/wp-content/uploads/sites/14/2022/06/Vyrocni-zprava-2021.pdf