Neziskové organizace Podblanicka ocenily čestným titulem Blanický rytíř tři další osobnosti, které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Jsou jimi Jana Dřízhalová, Jan Januš a Ivana Preislerová. Nově byla také udělena Zvláštní cena blanických rytířů za mimořádný čin k ochraně a rozvoji přírodního a kulturního dědictví Podblanicka, kterou získal Michal Nekl a Marek Kundrata. V letošním roce porota vybírala ze čtyřiceti pěti osobností nominovaných na Blanické rytíře a ze tří počinů nominovaných na Zvláštní cenu blanických rytířů.

Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění Blanický rytíř již sedmdesát jedna osobností. V letošním roce rozhodla porota složená ze zástupců jednotlivých nevládních organizací o udělení ceny Blanický rytíř těmto osobnostem (uváděni dle abecedy).

  • Jana Dřízhalová, za celoživotní dílo, zejména za šíření poznání o místní historii a rozvoj kulturního života Týnecka, zejména Pecerad,
  • Jan Januš, za mnohaletou činnost v oblasti tělovýchovy, zejména za obnovu a rozvoj sokolské jednoty na Voticku,
  • Ivana Preislerová, za celoživotní dílo v oblasti poznávání a dokumentace historických a kulturních památek Podblanicka, za jejich ochranu a za výchovu mladé generace k zájmu o naše společné kulturní dědictví.

Od letošního ročníku porota nově uděluje novou cenu za zajímavé a inspirativní počiny v ochraně přírodního a kulturního dědictví Podblanicka pod názvem Zvláštní cena blanických rytířů. Porota letos vybírala ze tří nominací, ze kterých byli společně oceněni Michal Nekl a Marek Kundrata za autorství geologické expozice pod širým nebem Kamenná vyhlídka u Votic.

Smyslem nově zavedeného ocenění jednotlivé konkrétní aktivity, realizovaného projektu a jiného počinu je upozornit na konkrétní příklady dobré praxe s přínosem pro přírodní a kulturní dědictví regionu, kterými se mohou ostatní inspirovat.

Slavnostního udělování, které proběhlo na Velký pátek v obřadním sále vlašimského zámku, se účastnili hosté kulturního, společenského i politického života regionu. Pozvání přijala řada zástupců měst a obcí Podblanicka, ředitelé škol z Podblanicka a mnoho dalších hostů. Ve Vlašimi je přivítal radní Města Vlašim a ředitel Muzea Podblanicka Mgr. Radovan Cáder. Za starostky a starosty Podblanicka k rytířům promluvila starostka Města Votice Ing. Iva Malá.

 

Blaničtí rytíři obdrželi kromě diplomu a odznaku Blanického rytíře jedinečnou hodnotnou sochu Blanického rytíře s kamenem z hory Blaník, jejímž autorem je umělecký kovář Bohumil Hrubeš. Držitelé Zvláštní ceny blanických rytířů si odnášeli mimo diplomu také originální obraz Mgr. Stanislava Příhody, regionálního výtvarníka a rovněž nositele ocenění Blanický rytíř.

Generálním sponzorem udělování ocenění Blanický rytíř je akciová společnost RABBIT Trhový Štěpánov.

Vyhlášením letošních cen se zároveň otevírá příjem nominací nových Blanických rytířů a počinů, které si zaslouží Zvláštní cenu blanických rytířů. Další ocenění budou vyhlášeni na Velký pátek, což bude 29. března 2024.

Příloha:

Kompletní znění nominací

Fotografie z předávání ocenění

Videozáznam z předávání ocenění