TERÉNNÍ ODBORNÁ EXKURZE PRO LESNÍ HOSPODÁŘE, VLASTNÍKY LESŮ A DALŠÍ ZÁJEMCE

NEPASEČNÉ HOSPODAŘENÍ V HORSKÉM LESE

11. – 12. 9. 2024, Krkonošský národní park

 

ZAMĚŘENÍ

Lesní hospodářské plánování v nepasečných lesích, přestavba kulturních nepůvodních monokultur na strukturované lesy, probírky s proměnlivou intenzitou, počátky výběrného hospodaření, semenný sad smrku ztepilého, stabilizační zásahy v nejmladších porostech, bezpečnostní těžby kolem liniových staveb, problematika kůrovce v národním parku, revitalizace vodního režimu a mnoho dalšího.

Správa KRNAP hospodaří s lesy 30 let. Uvidíme výsledky obnovy horských lesů poškozených imisemi, výsledky řady projektů na podporu struktury lesa a seznámíme se novým pohledem na tvorbu lesních hospodářských plánů. Navštívíme i místa, kde dochází k revitalizaci odvodněných podmáčených a rašelinných smrčin.

 

PRO KOHO JE AKCE URČENA

Exkurze je vhodná zejména pro ty, kdo hospodaří v podhorských či horských lesích a pro hospodáře a vlastníky, kteří uvažují o revitalizaci vodního režimu v lese.

 

PROGRAM

středa 11. 9.

9:30 – 10h         příjezd a prezence – Ekocentrum Krtek, Dobrovského 3, Vrchlabí

10 h                     zahájení, prezentace 30 let hospodaření v lesích národního parku

11 h                      terénní exkurze územní pracoviště Pec Pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn

17 h                     ubytování Staré polesí, Horní Malá Úpa

18 h                     večeře

19 h                     prezentace a diskuse

 

čtvrtek 12. 9.

8 h                     terénní exkurze Pec pod Sněžkou

12 h                   oběd Lesní bouda

13 h – 15h        pokračování exkurze Černý Důl

Dopravovat se budeme osobními auty.

 

O LEKTOROVI

Ing. Václav Jansa je absolvent Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě a lesnické fakulty ČZU v Praze. Pracoval na ÚHÚL, pobočka Stará Boleslav jako typolog, poté na Národní inventarizaci lesů, rozvoji metod HÚL a ekonomických projektech. Od roku 2008 pracuje na Správě KRNAP se zaměřením na lesnictví, ochranu přírody a realizaci speciálních projektů. Je vedoucím Odboru péče o národní park.

Správa KRNAP hospodaří s lesy na rozloze cca 36.000 ha od roku 1994. V roce 2009 získala certifikát FSC a každoročně jej úspěšně obhajuje. Management lesů je prováděn diferencovaně podle platné zonace v souladu se Zásadami péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo.

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ubytování v objektu Správy KRNAP, Staré polesí, Horní Malá Úpa 18. Stravování bude v některém z přilehlých penzionů.
Ubytování je ve vícelůžkových pokojích. Maximální kapacita ubytovaných je 25 lidí.

 

PŘIHLÁŠKY A PLATBA

Přihlašování probíhá pomocí on-line formuláře do 26. 8.2024. Před akcí obdrží účastníci podrobné instrukce.

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

Účastnický poplatek ve výši 600 Kč včetně DPH za osobu se hradí na základě faktury, kterou vám zašleme.  Poplatek je jednotný bez ohledu na délku účasti na programu nebo ubytování či stravování a slouží ke kofinancování akce.

Storno poplatku je možné při nahlášení e-mailem nebo telefonicky do pondělí 9. 9. do 12h.

 

KONTAKT pro dotazy ohledně přihlašování:

Zuzana Míková, ČSOP Vlašim, vlasim@csop.cz, 734 588 416

 

Pořádá Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Pro Silva Bohemica a KRNAP v rámci projektu Vzdělávání pro odolné lesy.