Všechny aktuality

Houby provoněly Dům přírody Blaníku

aktuality

1.11.2019

Výstava hub blanických lesů 2019 
V Louňovicích pod Blaníkem 31. října 2019


Vystavené exponáty, foto: Ivana Křížová

Vystavené houby provoněly Dům přírody Blaníku 
AOPK ČR – Správa CHKO Blaník a ČSOP Vlašim připravili již tradičně pro houbaře a milovníky hub o posledním říjnovém víkendu 11. ročník výstavy hub blanických lesů. I tentokrát našly voňavé lesní poklady své útočiště v Domě přírody Blaníku u Kondrace. 
I když letošní suché léto opět příliš houbám nepřálo, počasí na podzim přineslo přeci jen více vláhy. A tak se organizátorům i samotným návštěvníkům výstavy podařilo v závěru houbařské sezóny nalézt celkem 214 druhů nejrůznějších hub, z nichž některé patřily k vzácným. 


Vystavený exponát, foto: Ivana Křížová


Nejhojněji byly na letošní výstavě zastoupené čirůvky. K celkem 17 druhům čirůvek směřovaly časté dotazy návštěvníků, zejména na využití jedlých druhů v kuchyni. Shodně 15 druhy byly zastoupeny také holubinky a ryzce, u nichž návštěvníky nejvíce zajímalo, jak od sebe rozeznat jedlé a nejedlé druhy. Počasí letošního podzimu velmi přálo bedlám, kterých se na výstavě sešlo celkem 9 druhů. Kromě jedlých a známých druhů – bedly vysoké nebo červenající – návštěvníky nejvíce zaujala bedla zahradní, která je k překvapení mnohých jedovatá a může způsobit značné zdravotní problémy. Na výstavě byly vystaveny i hřibovité druhy – hřib smrkový, hřib hnědý, hřib kovář, hřib žlutomasý nebo dutonohý, dva druhy kozáků a šest druhů klouzků. Návštěvníky taktéž zaujaly hřibovitým houbám blízce příbuzné slizáky, zastoupené třemi druhy, tím, že se jedná o velmi dobré jedlé houby. Mezi nejvzácnější druhy vystavených hub patřily bělozub nafialovělý, houžovec medvědí, čirůvka celerová a vláknice zardělá uvedené v červeném seznamu ohrožených hub v kategorii EN – ohrožený. Z dalších kategorií ohrožení zde byly zastoupeny tyto druhy: houžovec bobří, slizopórka dvoubarvá a lošák šupinatý z kategorie VU – zranitelný, lošáček tmavý a lošáček číškovitý z kategorie NT – téměř ohrožený a dále čirůvka opálená, kuřátka zrosolovatělá a pavučinec načervenalý z kategorie DD – druhy, o nichž nejsou dostatečné údaje. Největším exemplářem výstavy byla několik kilogramů těžká šupinovka kostrbatá, která je jedlá a roste převážně na listnatých stromech, avšak můžeme ji vidět i na jehličnanech. 


Pavel Moran s návštěvníky výstavy, foto: Ivana Křížová


Výstavu svým komentářem v sobotu 26. října obohatil mykolog Pavel Moran, který odpovídal na dotazy návštěvníků a určoval jimi přinesené exponáty. Příchozí se také dozvěděli, jak bezpečně poznávat některé méně známé, avšak výtečné druhy a jak je v kuchyni upravit. Součástí výstavy bylo promítání více než 400 fotografií hub Pavla Morana. 
Výstava zůstala přístupná pro návštěvníky Domu přírody Blaníku až do pondělí 28. října a celkem ji za tři dny zhlédlo 580 návštěvníků. 

Úvodní foto: Ivana Křížová

Autor: Bc. Ivana Křížová
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: Kraj blanických rytířů
Kraj blanických rytířů