27.03.2019

Případ zraněného orla mořského, který zaznamenal velký ohlas mezi odborníky, médii i širokou veřejností má šťastný konec. Orlovi bylo díky obětavé pomoci a péči pracovníků Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim ve spolupráci s dalšími ornitology umožněno navrátit se zpět do volné přírody.

V sobotu 16. 3. v odpoledních hodinách, dostali pracovníci záchranné stanice prostřednictvím pohotovostního telefonu informaci, že na louce nedaleko Louňovic pod Blaníkem došlo k souboji dvou orlů mořských, po kterém zřejmě slabší z nich skončil v řece Blanici. Povolaní zvířecí záchranáři proto ihned vyrazili do akce. Když dorazili na místo, skutečně se potvrdilo, že se jedná o jedince orla mořského. Bylo nutné zasáhnout rychle a orla dostat z vody, aby nedošlo k jeho utonutí či prochladnutí. Když se orla podařilo dostat ven z vody, byl okamžitě převezen do záchranné stanice, kde byl ošetřen veterinární lékařkou. Zranění, která utrpěl, nebyla naštěstí vážného charakteru. Konkrétně se jednalo o lehce natržené pravé křídlo, hematom na levém křídle a povrchové zranění jednoho pařátu. Asi nejvážnější bylo zranění uvnitř zobáku, díky kterému orel poměrně silně krvácel. Proto bylo potřeba orlovi kromě antibiotik podat také léky pro lepší srážlivost krve. Další důležitou věcí byla nutnost orla vysušit a zahřát.

Již druhý den se orlův stav zlepšil natolik, že mohl být přesunut do venkovní voliéry. Za necelých 6 dní byl orlův stav natolik stabilizovaný, že bylo možné vypustit ho zpět do přírody. Orel byl okroužkován a na záda mu byla upevněna vysílačka. Orel je tak v současných dnech bedlivě sledován a zdá se, že po krátké rekonvalescenci nemá žádný problém.

Orel byl vypuštěn přímo v areálu záchranné stanice, v jejíž okolí se ještě den poté pohyboval. V zájmu zvířete proběhlo nakonec vypouštění neveřejně. Fotodokumentace a krátké video z vypouštění je k dispozici ke zhlédnutí na facebookové stránce Záchranná stanice pro živočichy Vlašim a Parazoo, kde budou i nadále aktualizovány informace získané z monitoringu. Jak se orlovi daří, můžete tak společně s ornitology sledovat i Vy.

Činnost naší Záchranné stanice můžete podpořit pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI VLASIM, kterou odešlete odeslané na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, Záchranná stanice ve Vlašimi obdrží 27,- Kč).
pomocí roční dárcovské SMS ve tvaru DMS ROK ZVIREVNOUZI VLASIM, kterou odešlete na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč (Záchranná stanice ve Vlašimi obdrží 27,- Kč).
odesláním finančního daru na účet č.: 33553322/0800

Autor: Petr Švingr
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: Záchranná stanice