Z lesů se vytrácí jarní aspekt (to je ta podoba lesů s bohatě vykvetlým kobercem světlomilných kytek), a pučící stromy zastiňují podrost. To je přesně doba, ve které záchranná stanice pro živočichy Vlašim, kterou provozuje místní Český svaz ochránců přírody, řeší největší množství případů týkajících se opuštěných mláďat. Je to jasné, mláďata se prostě rodí na jaře. Ale je také možné, že právě v této době v přírodě řeší zvířecí matky největší množství případů krádeží svých mláďat, které konečně dospěly do stádia, kdy se můžou začít osamostatňovat.

Nepoučitelní návštěvníci ze svých procházek přírodou nosí desítky zajíčku, kolouchů, srnčat, selat i liščat. Většina z nich nepotřebovala zásah lidské ruky a rodiče by se o ně postarali. Místo toho končí ve zvířecích záchrankách s pramalou šancí, že život stráví v přírodě. Buď se odchov nepodaří, nebo jsou mláďata odkázána na doživotí v lidské péči. Počty samostatných vypuštěných mláďat do přírody jsou minimální. Bez ohledu na snahu o maximální informování a osvětu veřejnosti počty přinášených mláďat neklesají. V prvním kroku tedy vždy raději zavolejte do záchranné stanice, a zodpovědnost za správný postup přenechte odborníkům. Ve většině případů se naštěstí totiž jedná se planý poplach a odchyt není nutný. Běžnou praxí je, že pracovníci stanic na místo posléze zajedou a zjistí, jestli se situace nezměnila a mládě není třeba skutečně převzít do péče.

Jsou však případy, kdy mládě opravdu potřebuje lidskou pomoc. Jedním z nich je, když mládě přinese pes nebo kočka.  Velkým problémem jsou psi pohybující se bez vodítka. Proto v tomto čase mějte své mazlíčky pod kontrolou.

Jak poznáte, že zvíře potřebuje naši pomoc?

  • je zraněné nebo nemocné (krvácí, třese se, zvrací, má průjem, je apatické a nereaguje na podněty)
  • je podchlazené nebo promoklé
  • bylo napadené psem, kočkou či jiným živočichem
  • je silně napadené parazity (silná invaze parazitů může zvíře totálně vyčerpat)
  • v blízkosti se nachází mrtví rodiče či sourozenci
  • nachází se na místě, kde hrozí bezprostřední nebezpečí (rušná silnice, apod.)
  • jedná se o neopeřené ptačí mládě mimo hnízdo
  • jedná se o osamocené mládě nekrmivého ptáka (kuře bažanta, křepelky nebo koroptve, kachně, house, mladé labutě) a nikde v okolí nejsou vidět jeho rodiče

V případech, kdy platí jedna nebo více  těchto podmínek, zvíře potřebuje lidskou pomoc. V takovém případě vždy volejte nejbližší záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Pokud si nejste jisti, volejte číslo, které jste nalezli. Každá stanice vám podá potřebné informace a předá kontakt na vaši místní stanici.

Do stanic se však každoročně dostávají desítky mláďat volně žijících živočichů, které ale pravděpodobně lidskou pomoc nepotřebovaly a z přírody byly odebrané lidskou neznalostí přirozeného chování.

U mnoha druhů volně žijících živočichů je běžné, že rodiče nechávají své potomky i několik hodin o samotě a v okolí shánějí potravu. Přestože se někdy může zdát, že je mládě opuštěné, jeho rodiče jsou většinou nedaleko a pravidelně svého potomka krmí. Nejčastější jsou zajíci, srnky, kuny nebo ježci. Tato mláďata proto, prosíme, zbytečně neodchytávejte! Když si nejste jistí, zda jsou osiřelá, zavolejte nejbližší záchranné stanici, kde vám vždy poradí, jak se zachovat.