Je vedoucím provozního úseku. Má na starosti správu všech objektů ČSOP Vlašim. Zodpovídá za BOZP a PO v organizaci a plnění evidencí souvisejících s provozem organizace. Zajišťuje hospodaření na rybnících ČSOP.

Kontakt:
telefon: 777 800 456
email: jira@csop.cz